Lofoten Fj 12May21 (1 of 1).jpg
Ski Touring/Splitboard Weekend in Lofoten
Experience ski touring in the Lofoten Islands! 

Ski Touring/ Splitboard weekend in Lofoten Islands, Northern Norway.

Experience ski touring in the Arctic

Circle. Stay at hotel on the Islands. 

Daily touring trips. Hike from beach to peak in a few hours. Ride peaks by the ocean with untouched snow.

Lofoten

One of the planets best touring destinations 

Peaks, ocean, beach, & untouched snow.

Price From: 9900,-Nok Per.Person

Included:

3 nights hotel

3 days guided trips

norwegian guide

breakfast

1 dinner (fri)

transport 

Not Included:

gear rental

flights

lunch

1/4

Ski/ Splitboard Topptur weekend i Lofoten, Nord Norge.

Opplev topptur i den Arktiske sirkelen.

Bo på hotell på Lofoten øyene.

Daglige toppturer. Gå fra stranden til toppen på et par timer. Kjør fjell ved 

havet med urørt snø.

Lofoten

En av planetens beste topptur destinasjoner. 

Fjell, hav, strand & urørt snø.

Pris Fra: 9900,-Nok Per.Person

Inkludert:

3 netter hotell

3 dager guida topptur

norsk guide

frokost

1 middag (fre)

transport 

Ikke Inkludert:

utleie utstyr

fly

lunsj

Type: Ski Touring/ Splitboard 

Destination: Lofoten, Norway

Period: February - May

Dates: 15-18 April 2021

Open Spots: 0

Availability on other dates

Please send request

Minimum 5 persons required

for this price 

Skill level:
Fitness:
Intermediate
Medium
Type: Ski/ Splitboard Topptur 

Destinasjon: Lofoten, Norge

Periode: Februar - Mai

Dato: 15-18 April 2021

Ledige Plasser: 0

Tilgjenglighet på andre datoer

Vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves

for denne prisen

Destinasjon:

Lofoten øyene over den arktiske sirkelen i Nord Norge. Består av flere øyer som stikker ut i Norskehavet. Kjent for sin vakre natur, fjell som stikker opp fra havet og små fiske landsbyer, står på toppen av di fleste ski topptur bucket lister. Lofoten har fine områder for topptur i urørt natur med unikt terreng. Guida topptur i urørt snø ved havet er en spesiell opplevelse. Øyene har mange populære fjell med klassiske topptur ruter, men også like mange mindre kjente fjell med meget bra topptur terreng for alle nivå skikjørere. På noen vinter kvelder med klar himmel kommer Nordlyset frem og i sommer månedene lyser midnatt sola hele natta. Opplev topptur i urørt snø fra stranden til toppen. 

Destination:

Lofoten islands over the Arctic Circle in northern Norway. Consists of several islands sticking out into the Norwegian Sea. Known for its scenic nature, peaks sticking up from the sea and small fishing villages, stands at the top of most ski touring bucket lists. Lofoten has great areas for ski touring in untouched nature with unique terrain. Guided ski touring in untouched snow by the ocean is a special experience. The islands have many popular mountains with classic ski touring routes, but also just as many lesser known mountains with great ski touring terrain for all level skiers. On some winter nights with clear skies, the Northern Lights appear and in the summer months the midnight sun shines all night. Experience ski touring in untouched snow from beach to peak.

4 days trip plan:

3 nights at Lofoten Islands, Norway.

Day 1: Arrive in Lofoten, settle in at lodge in the afternoon and get gear ready for the next day touring trip.

Day 2 & 3: Leave from lodge in the morning after breakfast to go touring. Dinner when back from touring trip.

Day 4: Leave from lodge in the morning for a short day of touring. Leave from Lofoten when back from touring trip.

4 dagers tur plan:

3 netter i Lofoten.

Dag 1: Ankomme i Lofoten, bosette seg på lodgen om ettermiddagen og få utstyret klart for neste morgens topptur.

Dag 2 og 3: Dra fra lodgen om morgenen etter frokost for topptur. Middag når vi er tilbake fra topptur.

Dag 4: Dra fra lodgen om morgenen for en kort dag med topptur.. Reise fra Lofoten når vi er tilbake fra topptur.

Trip info:

Skill Level: Intermediate/ Medium riding and touring.

Fitness Level: Medium, ride and hike runs. 

Travel: Drive to Lofoten & meet us at accommodation place. Parking is available.

Flights into Leknes airport or Svolvær airport in Lofoten. We can arrange pick up at airport and transport you to the accommodation place,

There are also two other airport options to get up north. With these you will need allot more travel time from the airport to Lofoten & also request our pick up for a extra fee! There is Bodø Airport where you can take the ferry from Bodø town to Lofoten and Evenes/Narvik airport in Narvik up north that is a 3hours drive from Lofoten.

 

Lodging: You stay at hotel in Lofoten Islands. Mostly double rooms, but single rooms are available for a extra fee per night.

Gear: Bring your own ski/ snowboard equipment, avalanche backpack and avalanche safety gear. If you need to rent any of this gear let us know in advance and we can arrange this up on arrival. 

Touring Clothes: For touring we recommend wool underwear as inner layers, a windproof or gore-tex type ski/ snowboard 

jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers when hiking. We recommend to bring a thin down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One thin pair for walking and one thicker pair for riding or use during breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses, water bottle and extra snacks for the day´s outside.

 

Ski/ Snowboard Gear: skis or splitboard, skins, boots and poles.

Safety Gear: Avalanche backpack, avalanche beacon/transceiver, helmet, probe and shovel.

 

Insurance: We recommend to check that your travel insurance covers trip cancellation and during the activity that your going to join before booking. If your insecure on what your travel insurance covers, please contact your insurance company to find out and get the right travel insurance for your trip. 

 

Stores: There are almost no gear stores around the area so bring everything you think you need for the trip from home. Tough there are some convenient stores a short drive from the lodge where you can buy snacks and necessities.  

              

​Preparation Tips: Recommended walking or hiking several days a week and if possible riding and touring before this trip. Also practice using your beacon, probe and shovel

 

Packing List: Wool socks, wool underwear, ski/ snowboard jacket & pants, down jacket, 2pair gloves/mittens, balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, avalanche backpack, shovel, probe, avalanche beacon/transceiver, helmet, boots, poles, skins, skis, splitboard, binding crampons, extra underlay, water bottle, thermos, head lamp, camera, snacks

                   

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible!

Tur info:

Ferdighetsnivå: Intermediate / Middels kjøring og touring.

 

Fitness nivå: Medium, kjøre og hike runs.

 

Reise: Kjør til Lofoten & møt oss på overnattings stedet. Parkering er tilgjengelig.

Fly til Leknes flyplass eller Svolvær flyplass i Lofoten. Vi kan ordne henting på flyplassen og transportere deg til overnattings stedet. 

Det er også to andre flyplassalternativer for å komme deg nordover. Med disse trenger du mye mer reisetid fra flyplassen til Lofoten & du må på forhånd avtale henting med oss mot en ekstra betaling! Det er Bodø lufthavn hvor du kan ta fergen fra Bodø by til Lofoten og Evenes / Narvik flyplass i Narvik i nord som ligger en 3 timers kjøretur fra Lofoten.

 

Overnatting: Du bor på hotell i Lofoten. For det meste dobbel rom, men enkelt rom er også tilgjenglig mot en ekstra kostnad per natt.

 

Utstyr: Ta med eget ski/ snowboard utstyr, skred ryggsekk og skred sikkerhetsutstyr. Hvis du trenger å leie noe av dette utstyret, gi oss beskjed på forhånd, og vi kan ordne dette ved ankomst.

 

Topptur Bekledning: For topptur anbefaler vi ullundertøy som indre lag, en vindtett eller gore-tex type ski/ snowboard jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og lag når du går. Vi anbefaler å ta med en tynn dunjakke i ryggsekken. Så du kan lett ta den på og av hvis du blir kald om dagen. Ta med minst to par hansker eller votter. Ett tynt par for å gå og et tykkere par for kjøring eller bruk under pauser. Ta også med neckvarmer, beanie, snøbriller, solbriller, vannflaske og ekstra snacks til dagene ute. 

 

Ski/ Snowboard Utstyr: ski eller splitboard, feller, boots og staver.

 

Sikkerhetsutstyr: skred airbag ryggsekk, skred/ beacon, søkestang, hjelm og spade.

 

Forsikring: Vi anbefaler å sjekke at reiseforsikringen din dekker kansellering av turen og under aktiviteten du skal delta på før du bestiller. Hvis du er usikker på hva reiseforsikringen din dekker, kontakt forsikringsselskapet ditt for å finne det ut og få riktig reiseforsikring for reisen.

 

Butikker: Det er nesten ingen utstyrs butikker i dette området, så ta med alt du tror du trenger for turen hjemmefra. Det er noen daglivare butikker en kort kjøretur fra lodgen hvor du kan kjøpe snacks og nødvendigheter.

 

Forhånds Trening: Anbefalt er skiturer eller fotturer flere dager i uken. Om mulig kjøring og toppturer før denne turen.

Øv deg på å bruke din skredsøker/ beacon, søkestang og spade

 

Pakkeliste: ull sokker, ull undertøy, ski/ snowboard jakke og bukser, dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snøbriller, solbriller, skred ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade, hjelm, boots, staver, feller, ski, splitboard, binding stegjern, ekstra ull-undertøy, vannflaske, termos, hodelykt, kamera, snacks

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt ​​og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig!