• Native Adventures No

How to choose splitboard boots! Hvordan velge splitboard sko!

Here are some tips on how to choose boots type for splitboarding. If you need more help or like to try splitboarding, contact us.

First there is a couple of things to think trough before choosing boots.

How do you ride, type terrain, type snow, length of trips, & price.

There are different categories of boots to use for splitboarding, they all have their own advantages & qualities. Let´s say splitboard boots, hard boots & regular snowboard boots.

To find the category for your boots for splitboarding go trough what advantages & qualities you like for your boots. Also is price something to think about & what type of boots do you have or like to use! The best would be to have different boots for splitboarding & regular snowboarding, but for some riders it´s enough with one pair.


Splitboard boots: These looks almost like regular snowboard boots, but comes with solutions to make splitboarding easier & more comfortable. They are stabile, vibram sole, a feature for extra movement when hiking & fit hybrid crampons.

Normally expensive, medium weight & have the best movement for hiking.

They are good for hiking up to medium+ terrain, day trips, grip, stability, less impact on foot & crampons. Medium+ to hike on variable snow conditions & side traverses. Low for hiking steep side traverses on hard pack snow conditions. Some of them can be a bit heavy.

They ride good all terrain & all conditions. Also can be used as regular snowboard boots.

Durability, splitboard boots gets worn down a little bit slower than normal snowboard boots. Last a couple of seasons or more.


Hardboots: These looks almost like ski boots, but comes with solutions to make hiking easier & more comfortable. They have a hard shell, stabile, very stiff & have a feature for movement when hiking. They fit step in crampons.

Normally expensive, light & are the best for hiking side traverses.

They are good for hiking all terrain, all conditions, long trips, side traverses, stability & less impact on feet.

They ride good all terrain & all conditions, but give lower dampening & are stiff compared to riding with regular snowboard boots or splitboard boots.

Durability, Hard boots gets worn down much slower than soft boots. Lasts for many seasons.


Snowboard boots: These are normal snowboard boots. They come with solutions to make riding easier & more comfortable. There are all-mountain boots, freestyle boots & freeride boots. The all-mountain & freestyle boots are softer & have a softer bottom sole compared to splitboard boots. A stiff freeride boot is the closest to a splitboard boot, but gives less free movement while hiking.

Normally the cheapest way to get boots for splitboarding if already having a pair of snowboard boots, lightest & good for riding.

They are good for hiking up to medium terrain, day trips & grip. Medium to hike on variable snow conditions & side traverses. Low for hiking steep side traverses on hard pack snow conditions. On some the sole on the boot can be a bit soft to use for boot crampons on hard pack snow conditions in steep terrain.

They ride good all terrain & all conditions. On some the sole on the boot can be a bit soft towards a hard bottom splitboard binding without pads for dampening for the feet.

Durability, most regular snowboard boots gets worn down after one season of splitboarding.


If you like to ride with a soft boot, good sole, good movement for hiking, good for riding & for day trips, choosing the splitboard boots is a good option.

If you like the most durable, most stable on side traverses & for long trips, choosing the hard boots is a good option.

If you like to ride with a soft boot, good for riding & day trips. Maybe a regular snowboard boots you already have, choosing the regular snowboard boots category is a good option.


All the boots can be used in all conditions & all terrain, but choosing the boots with the qualities & advantages for your needs will make it easier & more comfortable to go splitboarding.


Boot Crampons: There are crampons for all the boots, but different variations. Let´s say strap on crampons, hybrid crampons & step in crampons. Some are lighter, faster & easier to use then others.

Strap on: Fits on most boots, they have plastic heal & toe with flexible straps.

Tighten the straps to lock the crampons to the boots.

Can feel a bit loose, light & medium fast to put on.

Hybrid: Fits on boots with heel welts, they have a lever, cable heel & plastic toe with flexible straps. Pull the lever & tighten the front straps to lock the crampons to the boots.

Tight, light & fast to put on.

Step in: Fits on boots with heel & toe welts, they have a lever, cable heel & cable toe.

Pull the lever to lock the crampons to the boots. Most also have flexible straps for tighten around the boots & for security.

Tightest, lightest & fastest to put on.

The splitboard boots can be used with hybrid or strap on crampons.

The hard boots can be used with step in or hybrid crampons.

The snowboard boots can be used with strap on crampons.

Do some research to see if the crampons fit the measures of the boots can be smart before buying.


All boots used for splitboarding gets worn down fast compared to only using them for riding.


Boots you can use for splitboarding come in different quality, solutions & price categories.

Do some research on the boots before choosing can be smart.

If you need recommendations on what to buy or want to try splitboarding before buying, contact us


No:

Her er noen tips om hvordan du velger sko type for splitboarding. Hvis du trenger mer hjelp eller vil prøve splitboard, kan du kontakte oss. Først er det et par ting å tenke gjennom før du velger sko. Hvordan kjører du, type terreng, type snø, tur lengde og pris. Det er forskjellige kategorier sko du kan bruke til splitboarding. De har alle sine fordeler og kvaliteter. La oss si splitboard støvler, hardboots og vanlige snowboard støvler. For å finne den riktige kategorien for støvler for splitboarding, gå gjennom hvilke fordeler og egenskaper du liker for støvlene. Også er pris noe å tenke på og hvilken type støvel har du eller liker å bruke! Det beste ville være å ha forskjellige støvler for splitboarding og vanlig snowboard, men for noen er det nok med ett par. Splitboard støvler: Disse ser nesten ut som vanlige snowboard støvler, men kommer med løsninger for å gjøre splitboarding enklere og mer behagelig. De er stabile, vibram såler, en funksjon for ekstra bevegelse når du hiker og passer på hybrid stegjern. Normalt dyr, medium vekt og har den beste bevegelsen for hiking. De er gode for hiking opp til medium + terreng, dagsturer, grep, stabilitet, mindre belastning på føttene og stegjern. Medium + for å hike på varierende snøforhold og side traverser. Low for hiking bratte side traverser på harde snøforhold. Noen av dem kan være litt tung. De kjører bra i alt terreng & alle snøforhold. Kan også brukes som vanlige snowboard støvler. Holdbarhet, splitboard støvler blir slitt litt tregere enn vanlige snowboard støvler. Varer et par sesonger eller mer. Hardboots: Disse ser nesten ut som ski støvler, men kommer med løsninger for å gjøre hiking enklere og mer behagelig. De har et hardt skall, stabil, veldig stiv og har en funksjon for bevegelse når du hiker. De passer step in stegjern. Normalt dyre, lett og er de beste for hike side traverser. De er gode for hiking i alt terreng, alle snøforhold, lange turer, side traverser, stabile og gir mindre belastning på føttene. De kjører bra i alt terreng og under alle snøforhold, men gir mindre demping av føttene & er stive for kjøring sammenlignet med vanlige snowboard støvler eller splitboard støvler. Holdbarhet, hardboots slites mye tregere enn myke støvler. Varer i mange sesonger. Snowboard støvler: Dette er vanlige snowboard støvler. De kommer med løsninger for å gjøre kjøring enklere og mer komfortabel. Det er all-mountain støvler, freestyle støvler og freeride støvler. All-mountain & freestyle støvler er mykere og har en mykere bunnsåle sammenlignet med splitboard støvler. En stiv freeride støvel er nærmest en splitboard støvel, men gir mindre fri bevegelse mens du hiker. Normalt den billigste måten å få støvler til splitboarding hvis du allerede har et par snowboard støvler, letteste og bra for kjøring. De er gode for hiking opp til middels terreng, dagsturer og grep. Medium til å hike på variable snøforhold og side traverser. Low for hiking bratte side traverser på harde snøforhold. På noen kan sålen på støvelen være litt myk å bruke til støvel stegjern på harde snøforhold i bratt terreng. De kjører bra i alt terreng & alle snøforhold. På noen kan sålen på støvelen være litt myk mot en hard bunn splitboard binding uten pads for demping av føttene. Holdbarhet, de fleste vanlige snowboard støvler blir slitt ut etter en sesong med splitboarding.

Hvis du liker å kjøre med soft boots, bra såle, bra bevegelse for hiking, bra for kjøring & for dagsturer, er et bra alternativ å velge splitboard støvler. Hvis du liker de mest holdbare, mest stabile på side traverser & for lange turer, er et bra alternativ å velge hardboots. Hvis du liker å kjøre med soft boots, bra for kjøring & dagsturer. Kanskje bruke en vanlig snowboard støvel du allerede har, er et bra alternativ å velge vanlig snowboard støvler.


Alle støvlene kan brukes på alle snøforhold & alt terreng, men å velge støvlene med de egenskapene og fordelene for dine behov vil gjøre det enklere & mer behagelig å gå på splitboard.

Boot Crampons: Det finnes stegjern for alle støvler, men forskjellige varianter. La oss si strap on stegjern, hybrid stegjern og step in stegjern. Noen er lettere, raskere og enklere å bruke enn andre. Strap on: Passer til de fleste støvler, de har plast hæl & tå med fleksible stropper. Stram stroppene for å låse stegjernene til støvlene. Kan føles litt løs, lett og middels rask å ta på. Hybrid: Passer på støvler med hæl velter, de har en spak, kabel hæl og plastik tå med fleksible stropper. Trekk i spaken og stram fremre stropper for å låse stegjernene til støvlene. Tight, lett og raskt å ta på. Step in: Passer til støvler med hæl og tå velter, de har en spak, kabel hæl og kabel tå. Trekk i spaken for å låse stegjernene til støvlene. De fleste har også fleksible stropper for å stramme rundt støvlene & for sikkerhet. Tightest, lettest & raskest å ta på. Splitboard støvlene kan brukes med hybrid eller strap on stegjern. Hardboots kan brukes med step in eller hybrid stegjern. Snowboard støvlene kan brukes med strap on stegjern. Gjør litt research for å se om stegjernene passer til målene på støvlene kan være smart før du kjøper. Alle støvler som brukes til splitboarding blir fort slitt sammenliknet med å bare bruke dem til kjøring. Støvler du kan bruke til splitboarding kommer i forskjellige kvalitet, løsninger og priskategorier. Gjør litt research på støvlene før du velger kan være smart. Hvis du trenger anbefalinger om hva du skal kjøpe eller vil prøve splitboard før du kjøper, kan du kontakte oss.