• Native Adventures No

Skolefri/ Vinterferie Frikjørings Camp på StrandafjelletI vinterferien har Native Adventures No Frikjørings Camp på Strandafjellet. Dette er for alle som kan stå på ski og brett. Her kan du bli med på Camp1: 17-18 Februar, Camp2: 20-21 Februar eller begge. Deltagerne blir å kjøre sammen i anlegget i gruppe på 5 med guide/ instruktør og lære seg mer om frikjøring i ski anlegg. Det blir ikke kjørt i utsatt terreng, kjøringen blir i nærheten av løype nettet. Bli med å kjøre med nye og gamle venner i fjellet i vinteferien. Lang lunsj pause midt på dag med mulighet for å prøve andre aktiviteter rundt anlegget.

Alle camp dager varer fra kl.10 -16.

Oppmøte kl.10 utenfor varmestua.

Frikjøring fra 10 -12. Lunsj 12 - 14 Frikjøring 14 - 16

2 dagers Frikjørings Camp: 2500,-Kr per pers

Inkludert: 2 dager med guide/instruktør

Ikke Inkludert: heiskort & lunsj

For påmelding eller spørsmål se nettsiden: nativeadventures.no/booking eller kontakt : info@nativeadventures.no


During the winter holidays, Native Adventures No has Freeride Camp at Strandafjellet. This is for anyone who can ski and snowboard. Here you can join Camp1: 17-18 February, Camp2: 20-21 February or both. Participants will be riding togheter in the resort in group of 5 with guide / instructor and learn more about resort freeriding. Join new and old friends in the mountains for the winter holidays. Long lunch break in the middle of the day with the opportunity to try other activities around the resort.

All camp days last from 10 am to 4 pm.

Meet at 10 o'clock outside varmestua.

Riding from 10-12. Lunch 12 - 14 Riding 14 - 16

2 day Freeride Camp: 2500, -Kr per person

Included: 2 days with guide/Instructor

Not Included: lift ticket & lunch

For registration or questions see website: nativeadventures.no/booking or contact: info@nativeadventures.no