• Native Adventures No

What is PowSurf?


Here is short video showing PowSurfing. PowSurfing is binding less powder boarding. You hike up hills in powdersnow with snowshoes or your feet & surf back down. It´s one of the purest ways to enjoy powder riding. It goes back to how snowboarding started, riding without bindings. The whole family will have fun riding & can try it in mellow terrain without any prevues experience. The PowSurf boards have the last years been really improved. Now it floats on the snow as good as a regular powder snowboard. PowSurfing gives a great feeling while turning using your body almost like in surfing. PowSurfing has made powder riding in mellow terrain more fun again & a bigger challenge for everyone since it´s without bindings.

Contact us if you wanna try, rent a PowSurf board or join a PowSurfing Trip this winter!


Her er en kort video som viser PowSurfing. PowSurfing er pudder surfing uten bindinger. Du går opp bakker i pudder snø på truger eller på beina & surfer ned igjen. Det er en av de reneste måtene å glede seg med pudder kjøring på. Det går tilbake til hvordan snowboard startet, kjøring uten bindinger. Hele familien vil ha det gøy å kjøre og kan prøve det i slakt terreng uten noen tidligere erfaring. PowSurf brettene har de siste årene blitt skikkelig forbedret. Nå flyter dem på snøen like bra som vanlige pudder brett. PowSurfing gir en herlig følelse når du svinger med å bruke kroppen din nesten som i surfing. PowSurfing har gjort pudder kjøring i slakt terreng morsommere igjen og en større utfordring for alle siden det ikke har bindinger.

Kontakt oss hvis du vil prøve, leie PowSurf brett eller bli med på en PowSurfing Tur i vinter!