Ski Touring/ Splitboard Expedition in Russia
Go touring on Mt.Elbrus in the Caucasus range 

Ski Touring/ Splitboard Expedition in Russia. Experience riding on Mt.Elbrus

in the Caucasus mountains. Stay at a mountain hut with view over

Mt.Elbrus. Daily ski touring. Hike from hut to peak in some hours. Freeriding in Russia.

Mt.Elbrus.

1 of the planets 7 summits & highest freeriding destination in Europe. 

Lovely views, great skiing & ride on 1

of the 7 summits. 

1/3

Price: Contact Us

Included:

6 nights lodging

5 days guided trips

breakfast

dinner

transport to riding

airport transport

Not Included:

gear rental

gondola tickets

flights

lunch

snacks & drinks

Ski/ Splitboard Topptur Ekspedisjon 

Russland.  Opplev topptur på 

Mt.Elbrus i Caucasus fjella. Bo på en

enkel fjell lodge med utsikt over Mt.Elbrus.. Daglige toppturer. Gå rett fra lodgen mot toppen. Frikjøring i Russland.

Mt.Elbrus.

1 av planetens 7 summits & høyeste frikjørings destinasjon i Europa. 

Nydelig utsikt, flott skikjøring 

& kjør på 1 av di 7 summits. 

Pris: Kontakt Oss

Inkludert:

6 netter lodging

5 dager guida topptur

frokost

middag

transport til turer

flyplass transport

Ikke Inkludert:

utleie utstyr

gondol billett

fly

lunsj

snacks & drikke

Type: Ski Touring/ Splitboard 

Destination: Mt.Elbrus, Russia

Period: May - June

Dates: On Request

Open Spots: -

Availability on other dates

Please send request

Minimum 5 persons required

for this price 

Skill level:
Fitness:
Intermediate
Medium
Type: Ski/ Splitboard Topptur 

Destinasjon: Mt.Elbrus, Russland

Periode: Mai - Juni

Dato: På Forespørsel

Ledige Plasser: -

Tilgjenglighet på andre datoer

Vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves

for denne prisen

Destinasjon:

Mt.Elbrus located in the Caucasus mountain range of Russia. Elbrus is over 5000m high and the highest peak in the Caucasus range. With view of the snow covered mountain tops and the lower waste green valleys. It´s really a wild place with great fresh air and some of the greatest nature Russia has to offer. There are allot of great peaks in the area and over 22 glaciers. There is also a ski area on Elbrus lower half that is great to use to get into the mountains and get in some riding. Here you can choose from touring routes or lifts to get up in the high mountains. The snow conditions can variate from varm corn snow down low to dry powder or hard packed snow up high. Up in the mountains there are allot of legendary huts where the climbers stay that is worth a visit. Russia, Mt.Elbrus is a one of a kind experience with it´s culture and adventure touring & riding.

Destinasjon:

Mt.Elbrus ligger i den Kaukasus-fjellkjeden i Russland. Elbrus er over 5000 meter høy og den høyeste toppen i Kaukasusområdet. Med utsikt over de snødekte fjelltoppene og de nedre flotte grønne dalene. Det er virkelig et vilt sted med god frisk luft og noe av den flotteste naturen Russland har å by på. Det er mange flotte topper i området og mer en 22 is-breer. Det er også et skianlegg på Elbrus nedre halvdel som er flott å bruke for å komme seg opp i fjellet og få kjørt litt. Her kan du velge mellom topptur ruter eller heis for å komme deg opp i høyfjellet. Snøforholdene kan variere fra varm slush snø lavt nede til tør pudder eller hardpakket snø høyt oppe. Oppe i fjellet er det mange legendariske hytter der klatrerne bor som er verdt et besøk. Russland, Mt.Elbrus er en helt egen opplevelse med sin kultur og eventyr toppturer og kjøring.

1 week trip plan:

6 nights in the mountains of Russia.

Day 1: Arrive at Mineralnye Vody. Get picked up and go to hotel where we stay. Pack one more time before heading out.

Day 2:Leave for hiking in the mountains in the morning after breakfast. Back for dinner at the hotel.  

Day 3: Leave from hotel in the morning after breakfast to hike to hut, settle in at hut and eat dinner. 

Day 4 - 6 : Leave from hut in the morning after breakfast to go touring in the mountains. Dinner at hut when back from daily touring trip.

Day 6: Leave from hut to go back to hotel. Dinner and stay the night at hotel.

Day 7: Leave from hotel to go back to airport and travel home.

 

1 ukers tur plan:

6 netter i fjellene i Russland.

Dag 1: Ankomme i Mineralnye Vody. Bli hentet og dra til hotellet vi bor på. Pakke en gang til før vi drar ut i fjellet.

Dag:2 Dra på tur i fjellet om morgenen etter frokost. Tilbake til middag på hotellet.

Dag 3: Dra fra hotellet på morgenen etter frokost for å gå tur til hytta, bosette seg på hytta og spise middag.

Dag 4 - 6: Gå fra hytta om morgenen etter frokost for topptur i fjellet. Middag på hytta når vi er tilbake fra daglig tur.

Dag 6: Dra fra hytta for å dra tilbake til hotellet. Middag og bo natten på hotel.

Dag 7: Dra fra hotellet til flyplassen for å dra hjem.

Trip info

Skill Level: Intermediate riding and touring.  

Fitness Level: Medium fit and good health. 

 

Travel: Book your flight into Mineralnye Vody Airport. We arrange pick up at airport and bring you to the hotel we´re we gather and pack one more time before going out into the mountains.

           

Lodging: We stay at hotell and hut in the surroundings of Mt.Elbrus high mountains. On the way in and out from Mt.Elbrus we stay a couple of days before and after at a hotel. 

 

Gear: For this trip you have to bring all the gear you need yourself. 

Touring Clothes: For touring we recommend wool underwear as inner layers, a wind proof layer and a windproof or gore-tex type ski/ snowboard jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers when hiking. We recommend to bring a down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One pair for walking and one thicker warm pair for riding or use during breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses and extra snacks for the days outside.   

Ski/ Snowboard Gear: Skis or splitboard, skins, boots and poles.

Make sure skis/ splitboard are tested outside on touring trips so you know all screws, clamps and clips hold up. Bring binding crampons. Also try out the skins, we recommend skins that grips good on harder surface snow. We recommend to bring warm ski/ snowboard boots. They should be tried in cold weather before this trip. The poles should also be tested before this trip on touring trips. As seen before some of the 3 pieces poles does not hold up on expeditions. Specific expedition poles are recommended.

 

Safety Gear: Harness, avalanche airbag backpack, avalanche beacon/transceiver, helmet, probe, shovel, ice axe, radio and small personal medical kit.

 

Camp Clothes: Bring extra warm clothes and shoes for the time spent in the camp. We recommend extra warm wool under layers, a windproof layer, warm down jacket, windproof or gore-tex type outdoor jacket & pants, balaclava, neck warmer and a pair of warm gloves. Shoes Sorel or other high warm shoes made for winter use outdoors. We recommend to bring clothing that is wind proof.   

Hut Camping Gear: Bring your own winter insulated sleeping mattress and winter sleeping bag.

 

Insurance: We recommend to check that your travel insurance covers trip cancellation and during the activity that your going to join before booking. If your insecure on what your travel insurance covers, please contact your insurance company to find out and get the right travel insurance for your trip.

 

Stores: There are almost no stores to buy anything from at Mt.Elbrus. Bring everything you need for this trip from home.

                          

​Pre Training: We recommend hiking and training several days a week at least 1 year in advance.

Ski/ snowboarding and touring winter season before using all your gear. Specially train on walking with crampons. 

Also practice using your beacon, probe and shovel.

 

Packing List: Wool socks, wool underwear, snowboard/ ski jacket & pants, down jacket, 2pair gloves/mittens,  balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, harness, crevasse rescue kit, rope, avalanche airbag backpack, shovel, probe, ice axe, radio, avalanche beacon/transceiver, small personal medical kit, extra underlayers, boots, helmet, crampons, expedition poles, skins, skis, plitboard, binding crampons, extra warm wool underwear, warm down jacket, extra warm outdoor jacket & pants, warm gloves/mittens, warm winter shoes, winter sleeping bag, winter insulated sleeping mattress, thermos, water thermos, thermo cup, head lamp, camera, hand warmers, foot warmers, snacks 

                       

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible. 

Tur info:

Ferdighetsnivå: Intermediate kjøring og touring.

 

Fitness nivå: Medium og god helse.

 

Reise: Bestill flyet ditt til Mineralnye Vody flyplass. Vi arrangerer henting på flyplassen og tar deg til hotellet. Vi samler oss og pakker en gang til før vi går ut i fjellet Mt.Elbrus.

 

Overnatting: Vi bor på hotell og hytte i omgivelsene av Mt.Elbrus høye fjell. På vei inn og ut fra Mt.Elbrus bor vi et par dager før og etter på hotell.

 

Utstyr: For denne turen må du ta med alt utstyret du trenger selv.

 

Topptur Bekledning: For topptur anbefaler vi ullundertøy som indre lag, et vindsikkert lag og en vindtett eller gore-tex type ski/ snowboard jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og av lag når du går. Vi anbefaler å ta med en dunjakke i ryggsekken. Så du kan lett ta den på og av hvis du blir kald på dagen. Ta med minst to par hansker eller votter. Ett par for å gå med og et tykkere varmt par for kjøring eller bruk under pauser. Også ta med en neck varmer, beanie, snø googler, solbriller og ekstra snacks for dagene ute. 

 

Ski/ Snowboard Utstyr: Ski eller splitboard, feller, støvler og staver.

Forsikre deg om at ski/ splitboard blir testet ute på toppturer, slik at du vet at alle skruer, klemmer og clips er skikkelig fast. Ta med binding stegjern. Prøv også fellene, vi anbefaler feller som griper godt på hardere overflatesnø. Vi anbefaler å ta med varme ski/ snowboard støvler. De bør prøves i kaldt vær før denne turen. Stavene bør også testes før denne turen på toppturer. Som sett før noen av de 3 piece stavene holder ikke sammen på ekspedisjon. Spesifikke ekspedisjonsstaver anbefales.

 

Sikkerhetsutstyr: Klatresele, skred airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, hjelm, søkestang, spade, isøks, radio og lite personlig medisin skrin.

 

Camp Klær: Ta med ekstra varme klær og sko for tiden i campen. Vi anbefaler ekstra varme ull under lag, et vindtett lag, varm dunjakke, vindtett eller gore-tex type utendørsjakke og bukser, balaclava, neck varmer og et par varme hansker. Sko Sorel eller andre høye varme sko laget til vinterbruk utendørs. Vi anbefaler å ta med klær som er vindtett.

 

Hytte Camping Utstyr: Ta med ditt eget vinterisolert ligge underlag og vinter sovepose.

 

Forsikring: Vi anbefaler å sjekke at reiseforsikringen din dekker avbestilling av turen og under aktiviteten du skal delta på før du bestiller. Hvis du er usikker på hva reiseforsikringen din dekker, kontakt forsikringsselskapet ditt for å finne det ut og få riktig reiseforsikring for reisen.

 

Butikker: Det er nesten ingen butikker å kjøpe noe fra på Mt.Elbrus. Ta med alt du trenger for denne turen hjemmefra.

 

Forhånds Trening: Vi anbefaler fotturer og trening flere dager i uka minst 1 år i forveien.

Ski/ snowboard kjøring og toppturer sesongen før med bruk av alt utstyret ditt. Spesielt øv på gå med stegjern. 

Øv deg også med å bruke skredsøker, søkestang og spade.

 

Pakkeliste: ullsokker, ullundertøy, ski/ snowboard jakke & bukse, dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snø briller, solbriller, klatresele, bre-rednings kit, tau, skred airbag ryggsekk, spade, søkestang, isøks, radio, skredsøker/ beacon, lite personlig medisin skrin, ekstra ullundertøy, ski/ snowboard støvler, hjelm, crampons, ekspedisjonsstaver, feller, ski, splitboard, binding stegjern, ekstra varmt ullundertøy, varm dunjakke, ekstra varm utendørs jakke og bukser, varme hansker / votter, varme vintersko, vinter sovepose, vinterisolert liggeunderlag, termos, vanntermos, termokopp, hodelykt, kamera, håndvarmere, fotvarmere, snacks

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.