FAQ

OSS

Subscribe to the latest news from Native Adventures No :

  • White Facebook Icon

© 2020 Native Adventures No - All Rights Reserved

Skill level / Fitness level
Here you can find a short description on the skills & fitness level we recommend for your adventures with us!
Her finner du en kort beskrivelse av ferdighets-nivå og fitness-nivå vi anbefaler for turene dine med oss!
Skill level:
Elementary
Elementary skill level is for everyone who can ride and hike in mellow terrain. But everyone on these trips will have a great time riding no matter how much better they are riding then what we call the elementary level. Riding groups will be chosen out from your riding skills, so that everyone hopefully get to ride what they like. 
Elementary ferdighetsnivå er for alle som kan kjøre og hike i rolig terreng. Alle på disse turene vil ha en flott opplevelse uansett hvor mye bedre de er å kjøre en det vi kaller elementary nivå. Grupper vil bli valgt ut fra dine ferdigheter, slik vil forhåpentligvis alle få kjøre det de liker.
Intermediate
Intermediate skill level is for everyone who can ride and hike most terrain and have been doing it for a while. Riding groups will be chosen out from your skills, so that everyone hopefully get to ride what they like. 
Intermediate ferdighetsnivå er for alle som kan kjøre og hike det meste av terreng og har gjort det en stund. Grupper blir valgt ut fra dine ferdigheter, slik vil forhåpentligvis få kjøre det de liker.
Expert
Expert skill level is for everyone who can ride and hike all types of terrain and conditions in a controlled and safe way without to much risk. They also have to be able to use the equipment needed to ride and hike in these areas. These trips are normally in a remote location with little medical support, so riding safe is very important. They have normally been riding for years in various locations, terrain and conditions. 
Ekspert ferdighetsnivå er for alle som kan kjøre og hike i alle typer terreng, vær og snøforhold. Det på en kontrollert og trygg måte uten for mye risiko. De må også kunne bruke utstyret som trengs for å kjøre og hike i disse områdene. Disse turene er normalt på et øde sted med lite medisinsk støtte, så det er veldig viktig å kjøre trygt. De har normalt kjørt i mange år på forskjellige destinasjoner i variert terreng, vær og snøforhold.
Fitness level:
Easy
Easy fitness level is for most riders. But have to be in shape to hike and ride short runs. They ride several days every year. 
Easy fitness-nivå er for de fleste snøbrett kjørere. Men må være i form til å hike og kjøre korte run. De kjører normalt flere dager hvert år.
Medium
Medium fitness level is for the average riders. But have to be in shape to hike and ride full lenght runs.. They are normally in activity all year around.  
Medium fitness-nivå er for den gjennomsnittlige snøbrett kjøreren. Men må være i form til å hike og kjøre lengre runs. De er normalt i aktivitet hele året.
Hard
Hard fitness level is for riders in great shape and have a good overall health. You have to be able to hike and ride full days in all types of terrain several days in a row. A overall good health is very important when some of these trips goes to remote locations with little medical support. They normally work out on a regular basis all year round. 
Hard fitness-nivå er for snøbrett kjørere i god form med god helhets helse. De må kunne hike og kjøre hele dagen i krevende terreng flere dager på rad. En generell god helse er svært viktig når noen av disse turene går til avsidesliggende steder med liten medisinsk støtte. De trener normalt regelmessig hele året.
This page is just a recommendation on the skills & fitness level we think you should have to get the most out of your adventures with us! Please contact us if you have any questions around this! 
Denne siden er bare en anbefaling på ferdighetsnivå og fitness nivå vi tenker at du må ha for å få mest mulig ut av turene dine med oss! Gjerne kontakt oss hvis du har spørsmål rundt dette!