Skill level / Fitness level
Here you can find a short description on the skills & fitness level we recommend for your trips with us!
Her finner du en kort beskrivelse av ferdighets-nivå og fitness-nivå vi anbefaler for turene dine med oss!
Skill level:
Elementary
Elementary skill level is for everyone who want to try, get started or have started with the activity. Everyone on these trips will have a great time no matter how their skill level is & will have great benefit learning from the guides.  
Elementary ferdighetsnivå er for alle som vil prøve, komme i gang eller har startet med aktiviteten. Alle på disse turene vil ha det flott, uansett hvordan ferdighetsnivået deres er og vil ha stor nytte av å lære av guidene.
Intermediate
Intermediate skill level is for everyone who know how to do the activity. Everyone on these trips will have great benefit from learning new skills, get tips & the guides local knowledge. 
Middels ferdighetsnivå er for alle som kan å gjøre aktiviteten. Alle på disse turene vil ha stor nytte av å lære nye ferdigheter, få tips & guidens lokal kunnskap.
Expert
Expert skill level is for everyone who know how to do all aspects of the activity & has been doing it for years.  Everyone on these trips will have great benefit from our guides local knowledge. 
Ekspert ferdighetsnivå er for alle som kan å gjøre alle aspekter av aktiviteten og har gjort det i mange år. Alle på disse turene vil ha stor fordel av guidens lokal kunnskap.
Fitness level:
Easy
Easy fitness level is for most people. But have to be in shape to try out a new activity.
Easy fitness-nivå er for folk flest. Men må være i form til å prøve en ny aktivitet. 
Medium
Medium fitness level is for average active people. But have to be in shape to do activities for several hours.  They normally do activities several days every year.  
Medium fitness-nivå er for gjennomsnittlig aktive folk. De gjør normalt aktivitet flere dager hvert året.
Hard
Hard fitness level is for people in good shape. But have to be in shape to do activity sessions for several days in a row. They normally work out on a regular basis all year round. 
Hard fitness-nivå er for folk i god form. Men må være i form til å gjøre aktivitets øktene flere dager på rad. De trener normalt regelmessig hele året.
This page is just a recommendation on the skills & fitness level we think you should have to get the most out of your trips with us! Please contact us if you have any questions around this! 
Denne siden er bare en anbefaling på ferdighetsnivå og fitness nivå vi tenker at du må ha for å få mest mulig ut av turene dine med oss! Gjerne kontakt oss hvis du har spørsmål rundt dette!