Freeride Intro Course (1 of 1).jpg
Freeride Intro Course
2 days
Learn how to Freeride in Sunnmørsalpane!

Freeride Intro Course in Stranda by

the fjords, Sunnmørsalpane.

Learn how to freeride, about equipment, used techniques & travel in the mountains. 2 days intro course for you who want to get into freeriding 

for the first time or you that already

have started, but want to learn more. 

Ride untouched snow with fjord view

after a couple of days course.

Freeride in Sunnmørsalpane.

Winner of Norway´s best splitboard/

ski touring destination in 2019!

Peaks, fjords & untouched snow.

1/5

Price: 3500,-Nok Per.Person

Included:

2 days course

2 days guided trips

local guide

Not Included:

gear rental

lunch & snacks

Freeride Intro Kurs på Stranda ved

fjordene, Sunnmørsalpane.

Lær hvordan du frikjører, om utstyret, brukte teknikker & kjøre i fjellet.

2 dager intro kurs for deg som vil 

begynne med frikjøring for første 

gang eller for deg som allerede har 

startet, men vil lære mer. Kjør urørt snø med fjord utsikt etter 

et par dagers kurs.

Freeride in Sunnmørsalpane.

Vinner av Norge´s beste splitboard/

ski topptur destinasjon i 2019!

Fjell, fjord & urørt snø.

Pris: 3500,-Nok Per.Person

Inkludert:

2 dager kurs

2 dager guida turer

lokal guide

Ikke Inkludert:

utleie utstyr

lunsj & snacks

Type: Ski Resort/ Snowboard  

Destination: Stranda, Norway

Period: January - May

Dates: 9-10 January 2021

Open Spots: 0 

Availability on other dates

Please send request

Minimum 5 persons required for

this price 

Skill level:
Elementary
Fitness:
Easy
Type: Ski Resort/ Snowboard  

Destinasjon: Stranda, Norge

Periode: Januar - Mai

Dato: 9-10 Januar 2021

Ledige Plasser: 0

Tilgjengelighet på andre datoer

Vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves for

denne prisen

Destination:

Stranda by the fjords in Sunnmørsalpane with the nickname "Powderparadise" is one of our favorite destination for touring and lift access powder riding. Winner of Norway´s best touring destination in 2019. When riding and touring here you got fjord view from the mountains close to the fjord. Here you got riding for everyone. The terrain variety of the mountain range Sunnmørsalpane is wide. You can ride mellow runs, long powder runs, windlips, tree runs, couloirs and steeper big mountain lines. Here you can stay at hotel by the fjords or apartments up in the mountain village at Strandafjellet. Here you get close to wild nature with mountains, fjords and untouched snow.       

 

Destinasjon:

Stranda ved fjordene i Sunnmørsalpane med kallenavnet "Powderparadise" er en av våre favoritt destinasjoner for topptur og heis basert frikjøring i pudder. Vinner av Norges beste topptur destinasjon i 2019. Her har du fjordutsikt fra fjellene nær fjorden. Området har kjøring for alle vanskelighetsgrader. Variasjonen i terrenget i fjellkjeden Sunnmørsalpane er brei. Du kan kjøre slake bakker, lange pudder run, vindliper, skogskjøring, couloirs og bratte stor fjelllinjer. Her kan du bo på hotell ved fjorden eller leilighet oppe i fjell landsbyen på Strandafjellet.. Her får du nærhet til vill natur med fjell, fjord og urørt snø.      

 

2 days course plan:

Day 1: Meet or get picked up in Stranda, get to the mountain & start course. Starts learning about the equipment, how to use it & techniques used freeriding. So learn to use abc avalanche equipment. Back to Stranda after the day is done.

Day 2: Meet or get picked up in Stranda, get to the mountain & start course. Freeriding in mellow terrain where you practice what you learned the day before. On this day you will lean more about choices & how to ride in the terrain. Back to Stranda after the day is done.  

2 dager kurs plan:

Dag 1: Møte eller bli hentet i Stranda, dra til fjellet & begynne kurset. Starter med å lære om utstyret, hvordan bruke det og teknikker som brukes til frikjøring. Så lære bruk av abc skred utstyr. Dra tilbake til Stranda etter ferdig dag.

Dag 2: Møte eller bli hentet i stranda, dra til fjellet & begynne kurset. Frikjøring i enkelt terreng der du øver på det du har lært dagen før. På denne dagen får du lære mer om valg og hvordan du kjører i terrenget. Dra tilbake til Stranda etter ferdig dag. 

Trip info:

Skill Level: Elementary, riding.

Fitness Level: Easy, ride & hike short runs. 

Travel: We can arrange transport to pick you up in Stranda or Aalesund for this trip. If you drive your own car. Drive to Stranda and meet us. Oslo 7hours, Bergen 6hours, Trondheim 5hours and Aalesund 1,5hours drive to get to Stranda. 

Flights into Aalesund Vigra airport. We can pick you up at the airport and transport you into the mountains for a extra fee.  1,5 hours drive to Stranda from airport.

Collective transport bus routes go trough Stranda or a mix travel by train and bus are also possible. 9hours with bus from Oslo. 

 

Lodging: If you like a place to stay in Stranda. Get in touch in advance and we can get you a room at the hotel by the fjords or apartment up in the mountain village at Strandafjellet.

Gear: Bring your own ski/ snowboard equipment, avalanche backpack and avalanche safety gear. If you need to rent any of this gear let us know in advance and we can arrange this up on arrival. 

Freeride Clothing: For freeriding we recommend wool underwear as inner layers, a windproof or gore-tex type ski/ snowboard  

jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers when hiking or riding. We recommend to bring a thin down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One thin pair for walking and one thicker warm pair for riding or use during breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses, water bottle and extra snacks for the days outside. 

 

Ski/ Snowboard Gear: Skis, splitboard or snowboard, boots, poles

 

Safety Gear: Avalanche backpack, avalanche beacon/transceiver, probe, shovel and helmet.

 

Insurance: We recommend to check that your travel insurance covers trip cancellation and during the activity that your going to join before booking. If your insecure on what your travel insurance covers, please contact your insurance company to find out and get the right travel insurance for your trip. ​

 

Stores: There are almost no gear stores in the area so bring everything you need for the trip from home. 

Tough there are some convenient stores on the drive to the mountains, where you can buy snacks and necessities.

 

Preparation Tips: Recommended walking several days a week. If possible skiing/ snowboarding before this trip.

Packing List: Wool socks, wool underwear, ski/ snowboard jacket & pants, light down jacket, 2pair gloves/mittens, balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, avalanche backpack, shovel, probe, avalanche beacon/transceiver, helmet, boots, poles, skis, splitboard or snowboard, extra underlayer, water bottle, head lamp, camera, snacks

 

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible. 

Tur info:

Ferdighetsnivå: Elemantary, kjøring.

 

Fitness nivå: Easy, kjøre og hike korte runs.

 

Reise: Vi kan ordne henting i Stranda eller Ålesund for denne turen.

For di som kjører egen bil. Kjør til Stranda og møt oss. Oslo 7timer, Bergen 6timer, Trondheim 5timer og Ålesund 1,5timer kjøretur til Stranda.

Fly til Ålesund Vigra flyplass. Vi kan hente deg på flyplassen og transportere deg inn til fjella mot en ekstra kostnad. 1,5 timers kjøretur til Stranda fra flyplassen.

Kollektiv transport buss ruter går gjennom Stranda eller en mix reise med tog og buss er også mulig. 9timer med buss fra Oslo.  

 

Lodging: Hvis du vil ha et sted å bo på Stranda. Ta kontakt på forhånd og vi kan ordne et rom på hotellet ved fjorden eller leilighet oppe i fjellandsbyen på Strandafjellet.

 

Utstyr: Ta med eget ski/ snowboard utstyr, skred ryggsekk og skred sikkerhetsutstyr. Hvis du trenger å leie noe av dette utstyret, gi oss beskjed på forhånd, og vi kan ordne dette ved ankomst.

 

Frikjørings Bekledning: For frikjøring anbefaler vi ullundertøy som indre lag, en vindtett eller gore-tex type ski/ snowboard jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og av lag når du går eller kjører. Vi anbefaler å ta med en tynn dunjakke i ryggsekken så du kan lett ta den på og av hvis du blir kald på tur. Ta med minst 2 par hansker eller votter. Ett tynt par for å gå med og et tykkere varmt par for å kjøre med eller bruke under pauser. Ta også med neckvarmer, beanie, snøbriller, solbriller, vannflaske og ekstra snacks til dagene ute. 

 

Ski/ Snowboard Utstyr:  Ski, splitboard eller snowboard, boots og staver.

 

Sikkerhetsutstyr: Skred Airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade og hjelm.

 

Forsikring: Vi anbefaler å sjekke at reiseforsikringen din dekker kansellering av turen og under aktiviteten du skal delta på før du bestiller. Hvis du er usikker på hva reiseforsikringen din dekker, kontakt forsikringsselskapet ditt for å finne det ut og få riktig reiseforsikring for turen.

 

Butikker: Det er nesten ingen utstyrs butikker i området så ta med deg alt du trenger for turen hjemmefra.

Det er et par dagligvare butikker på kjøre turen til fjellet, hvor du kan kjøpe snacks og nødvendigheter.

 

Forhånds Trening: Anbefalt fotturer flere dager i uken. Om mulig ski/ snowboard kjøring før denne turen.

 

Pakkeliste:  ullsokker, ullundertøy, ski/ snowboard jakke & bukse, lett dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snøbriller, solbriller, skred airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade, hjelm, boots, staver, ski, splitboard eller snowboard, ekstra ull-undertøy, vannflaske, hodelykt, kamera, snacks

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.