PowSurf Trips,
Stranda
Try PowSurfing in Sunnmørsalpane, binding less fun for the whole family & the pow lover!

PowSurf Trip in Stranda by the

fjords, Sunnmørsalpane.

Experience real binding less powder surfing. PowSurfing in mellow terrain

is something the whole family can try

& even the most experienced powder lovers will get a whole new powder experience. Surf powder by the fjord.

Stranda, Sunnmørsalpane.

Winner of Norway´s best splitboard/

ski touring destination in 2019!

Wild peaks, fjords & untouched snow.

1/4

Price: 1200,-Nok Per.Person

Included:

5 hours guided trip

local guide

Not Included:

gear rental

lunch & snacks

PowSurf Tur på Stranda ved

fjordene, Sunnmørsalpane.

Opplev ekte pudder surfing uten

bindinger. PowSurfing i slakt terreng

er noe hele familien kan være med på

& til å med den mest erfarne pudder elskeren vil få en helt ny pudder 

opplevelse. Surf pudder ved fjorden.

Stranda, Sunnmørsalpane.

Vinner av Norge´s beste splitboard/

ski topptur destinasjon i 2019!

Ville fjell, fjord & urørt snø.

Pris: 1200,-Nok Per.Person

Inkludert:

5 timer guida tur

lokal guide

Ikke Inkludert:

utleie utstyr

lunsj & snacks

Type: PowSurfing 

Destination: Stranda, Norway

Period: February - April

Dates: Daily

Open Spots: - 

Choose your date in the booking

system or please send request

Minimum of 5 people required for

this price   

Skill level:
Elementary
Fitness:
Easy
Type: PowSurfing  

Destinasjon: Stranda, Norge

Periode: Februar - April

Dato: Daglig

Ledige Plasser: -

Velg din dato i booking systemet

eller vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves for

denne prisen 

Destination:

Stranda by the fjords of Sunnmørsalpane with the nickname "Powderparadise" is one of our favorite destination for touring and lift access powder riding. Some say it´s Northern Europes best destination for freeriding. When riding and touring here you got fjord view from the mountains close to the fjord. Here you got riding for everyone. The terrain variety of the mountain range Sunnmørsalpane is wide. You can ride mellow runs, long powder runs, windlips, tree runs, couloirs and steeper big mountain lines. Here you can stay at hotel by the fjords or apartments up in the mountain village at Strandafjellet. Here you get close to wild  nature with mountains, fjords, no crowds and untouched snow.       

 

Destinasjon:

Stranda ved fjordene i Sunnmørsalpane med kallenavnet "Powderparadise" er et av våre favoritt destinasjoner for topptur og heis basert frikjøring i pudder. Noen sier det er Nord-Europes beste reisemål for freeriding. Her har du fjordutsikt fra fjellene nær fjorden. Området har kjøring for alle vanskelighetsgrader. Variasjonen i terrenget i fjellkjeden Sunnmørsalpane er brei. Du kan kjøre slake bakker, lange pudder run, vindliper, skogskjøring, couloirs og bratte stor fjelllinjer. Her kan du bo på hotell ved fjorden eller leilighet oppe i fjell landsbyen på Strandafjellet. Her får du nærhet til vill natur med fjell, fjorder, ingen folkemengder og urørt natur.      

Day trip plan:

5 hours in Stranda, Norway.

Meet or get picked up in Stranda, get to the mountain & start PowSurf Trip. First get to know the equipment, technics used & then PowSurfing trip. Back to Stranda after trip.

Dags tur plan:

5 timer på Stranda.

Møte eller bli hentet i Stranda, dra til fjellet & begynne på PowSurf turen. Starter med å lære å bruke utstyret, brukte teknikker, så PowSurf tur. Reise tilbake til Stranda etter turen.

Trip info:

Skill level: Elementary, riding and hiking.

Fitness Level: Easy, ride and hike short runs. 

Travel: We can arrange transport to pick you up in Stranda or Aalesund for the trip.

For those who drive their own car. Drive to Stranda and meet us. Parking is available. Oslo 7hours, Bergen 6hours, Trondheim 5hours and Aalesund 1,5hours drive to get to Stranda.

Flights into Aalesund Vigra airport. We can pick you up at the airport and transport you into the mountains for a extra fee. 1,5 hours drive to Stranda from airport.

Collective transport bus routes goes trough Stranda or a mix travel by train and bus are also possible. 9hours with bus from Oslo.

 

Lodging: If you like a place to stay in Stranda. Get in touch in advance and we can get you a room at the hotel by the fjords or a apartment up in the mountain village at Strandafjellet.

Gear: Bring your own PowSurf equipment or rent with us. Bring avalanche backpack and avalanche safety gear. If you need to rent any of this gear let us know in advance and we can arrange this up on arrival. 

PowSurf Clothing: For PowSurfing we recommend wool underwear as inner layers, a windproof or gore-tex type snowboard/ ski jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers when hiking or riding. We recommend to bring a thin down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One thin pair for walking and one thicker warm pair for riding or use during  

breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses, water bottle and extra snacks for the days outside.

 

PowSurf Gear: PowSurf board, Leash, Snow Shoes, Winter Shoes, poles

Bring your snowboard/ ski gear incase of variable PowSurf conditions.

 

Safety Gear: Avalanche backpack, avalanche beacon/transceiver, probe, shovel and helmet.

 

Insurance: We recommend to check that your travel insurance covers trip cancellation and during the activity that your going to join before booking. If your insecure on what your travel insurance covers, please contact your insurance company to find out and get the right travel insurance for your trip. ​

 

Stores: There are almost no gear stores in the area so bring everything you need for the trip from home. 

Tough there are some convenient stores on the drive to the mountains, where you can buy snacks and necessities.

 

Preparation Tips: Recommended walking several days a week. If possible snowboarding or PowSurfing before this trip.

 

Packing List: Wool socks, wool underwear, snowboard/ ski jacket & pants, light down jacket, 2pair gloves/mittens, balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, avalanche backpack, shovel, probe, avalanche beacon/transceiver, helmet, leash, poles, Powsurf Board, snowshoes, winter shoes, extra underlayer, water bottle, head lamp,camera, snacks

 

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible. 

Tur info:

Ferdighetsnivå: Elemantary, kjøring og hiking.

Fitness nivå: Easy, kjøre og hike korte runs.

 

Reise: Vi kan ordne henting på Stranda eller i Ålesund for denne turen.

For di som kjører egen bil. Kjør til Stranda og møt oss. Parkering er tilgjengelig. Oslo 7timer, Bergen 6timer, Trondheim 5timer og Ålesund 1,5timer kjøretur til Stranda.

Fly til Ålesund Vigra flyplass. Vi kan hente deg på flyplassen og transportere deg inn til fjella mot en ekstra kostnad. 1,5 timers kjøretur til Stranda fra flyplassen. 

Kollektiv transport buss ruter går gjennom Stranda eller en mix reise med tog og buss er også mulig. 9timer med buss fra Oslo. 

 

Lodging: Hvis du vil ha et sted å bo på Stranda. Ta kontakt på forhånd og vi kan ordne deg et rom på hotellet ved fjorden eller en leilighet oppe i fjellandsbyen på Strandafjellet.

 

Utstyr: Ta med eget PowSurf utstyr eller lei med oss. Ta med skred ryggsekk og skred sikkerhetsutstyr. Hvis du trenger å leie noe av dette utstyret, gi oss beskjed på forhånd, og vi kan ordne dette ved ankomst.

 

PowSurf Bekledning: For PowSurfing anbefaler vi ullundertøy som indre lag, en vindtett eller gore-tex type snowboard/ ski jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og av lag når du går eller kjører. Vi anbefaler å ta med en tynn dunjakke i ryggsekken så du kan lett ta den på og av hvis du blir kald på tur. Ta med minst 2 par hansker eller votter. Ett tynt par for å gå med og et tykkere varmt par for å kjøre med eller bruke under pauser. Ta også med neckvarmer, beanie, snøbriller, solbriller, vannflaske og ekstra snacks til dagene ute.

 

PowSurf Utstyr:  PowSurf brett, leash, truger, vinter sko, staver.

Ta med ditt snowboard/ ski utstyr i tilfelle det er varierende PowSurf forhold.

 

Sikkerhetsutstyr: Skred Airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade og hjelm.

 

Forsikring: Vi anbefaler å sjekke at reiseforsikringen din dekker kansellering av turen og under aktiviteten du skal delta på før du bestiller. Hvis du er usikker på hva reiseforsikringen din dekker, kontakt forsikringsselskapet ditt for å finne det ut og få riktig reiseforsikring for turen.

 

Butikker: Det er nesten ingen utstyrs butikker i området, ta med deg alt du trenger for turen hjemmefra.

Det er noen dagligvare butikker på kjøre turen til fjellet hvor du kan kjøpe snacks og nødvendigheter.

 

Forhånds Trening: Anbefalt fotturer flere dager i uken. Om mulig snowboard kjøring eller PowSurfing før denne turen. 

 

Pakkeliste:  ullsokker, ullundertøy, snowboard/ ski jakke & bukse, lett dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snøbriller, solbriller, skred airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade, hjelm, boots, staver, powsurf brett, leash, truger, vinter sko, ekstra ull-undertøy, vannflaske, hodelykt, kamera, snacks

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt ​​og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Customer service:

Kundeservice:

About:

Native Adventures AS

Address: Økslevegen

Subscribe to the latest news from

Native Adventures No :

6200 Stranda, Norway

Telefon: +47 951 87 196

Org nr: 919 624 566

  • White Facebook Icon

© 2021 Native Adventures No - All Rights Reserved