Cruiser board Trips 

Experience skating between peaks & fjords! 

Cruiser board Trips in Stranda by the fjords in Sunnmørsalpane.

Experience skating between peaks & fjords. Cruise trough spectacular valleys with peaks, lakes, waterfalls & wild nature. Mostly flat crusing & sometimes slight downhill crusing if you want.

Sunnmørsalpane

Norway´s best cruiser spots in nature. Peaks, fjords, waterfalls & wild nature.

1/5

Price: 1200,-Nok

Included:

5 hours guided trip

2 hours skating

local guide

Not Included:

gear rental

lunch & snacks

Type: Skate/ Cruiser board

Destination: Stranda, Norway

Period: May - August

Dates: Daily

Open Spots: - 

Choose your date in the booking

system or please send request

Minimum 5 persons required for

this price 

Skill level:
Elementary
Fitness:
Easy
Type: Skate/ Cruiser board 

Destinasjon: Stranda, Norge

Periode: Mai - August

Dato: Daglig

Ledige Plasser: -

Velg din dato i booking systemet

eller vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves for

denne prisen

Destination:

Stranda by the fjords in the Sunnmørsalpane. One of our favorite areas for activities during summer time. Skating in the deep valleys by peaks & fjords is recommended. Here are cruiser board roads for everyone, from long flat roads to longer downhills. The warmest & driest weather are normally from may to august. There are many spectacular roads going between the mountains. Some flat roads & some downhill roads. Here you can stay by the fjords or up in the mountains. The sun makes light almost all night during summer time. Experience wild nature with peaks, fjords, waterfalls, rivers & no crowds.        

Destinasjon:

Stranda ved fjordene i Sunnmørsalpane. Et av favorittområdene våre for aktiviteter om sommeren. Skating i di dype dalene ved fjella & fjordene anbefales. Her er cruiser board veier for alle, fra lange flate veier til lengre nedover bakker. Den varmeste & tørreste perioden er normalt fra mai til august. Det er mange spektakulære veier som går mellom fjellene. Noen flate veier & noen nedover bakke veier. Her kan du bo ved fjorden eller oppe i fjellet.  Sola lager lys nesten hele natten på sommertid. Opplev vill natur med fjell, fjord, fossefall, elver & ingen folkemengder.

Day trip plan:

Day: 5 hours in Stranda, Norway.

Meet or get picked up in Stranda or Aalesund, get to the valleys & start crusing. Lunch after skate. Back to Stranda or Aalesund after finished day. 

Skill level: Elementary, is for everyone who want to try, get started or have started with the activity. 

 

Fitness: Easy, be in shape to try out a new activity. 

Travel: We can arrange pick up for this trip in Sunnmørsalpane area.

For those who drive their own car or a rental car, we give you directions on where to meet.

Oslo 7 hour, Bergen 6hours & Trondheim 5hours drive to Stranda.

Flights into Aalesund Vigra airport. We can arrange pick up at airport for a extra fee. 

20 min drive to Aalesund from airport. Stranda is 1,5 hours drive from airport. 

Collective transport buss routes goes trough Sunnmørsalpane & a mix travel by bus & train are also possible. 9hours with bus from Oslo.  

 

Lodging: If you need a place to stay in Stranda or Aalesund, get in touch & we can get you a place by the fjords or up in the mountain village.

Gear: Skate/ Cruiser board, helmet, pads & skate shoes. You can rent the gear for this trips, just let us know. 

Skating: For Skating we recommend using denim pants, skate shoes , helmet & pads. Bring wool underwear & windproof/ warm jacket if you have that. Also bring a small backpack if you have for your sunglasses, camera, water bottle and extra snacks for the day outside. 

 

Skate gear: Skate/ Cruiser board, helmet, pads & skate shoes.    We recommend using skate shoes, but jogging shoes can also work. We use mostly Cruise boards, but longboard is also possible to try.

 

Safety gear: helmet, pads, small 1persons medical kit & rescue blanket

Packing list: Wool socks, wool underwear, windproof/ warm jacket, denim pants, light down jacket, beanie, sunglasses, backpack, skate/ cruise board, helmet, pads, skate shoes, personal medical kit, rescue blanket, extra wool underlayer, water bottle, camera, snacks

 

Stores: There are almost no gear stores around this area so bring everything you think you need for the trip from home. Tough there are some convenient stores where you can buy snacks and necessities.

 

Preparation tips: Recommended walking/ hiking several days a week. Also training your balance, using a balance board or something similar. If possible go skate several days a week.

 

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible. 

Dags tur plan:

Dag: 5 timer i Stranda.

Møte eller bli hentet i Stranda eller Ålesund, dra til dalene & begynne cruise. Lunsj etter skate. Reise tilbake til Stranda eller Ålesund etter ferdig dag.

Trip info:
Tur info:

Ferdighetsnivå: Elemantary, er for alle som vil prøve, komme i gang eller har startet med aktiviteten.

 

Fitness nivå: Easy, være i form til å prøve en ny aktivitet.

 

Reise: Vi kan ordne henting i Sunnmørsalpane området for denne turen.

For di som kjører egen bil eller leiebil, gir vi veibeskrivelse på forhånd om hvor vi møtes på turdagen.

Oslo 7timer, Bergen 6timer & Trondheim 5timer kjøretur til Stranda.

Fly til Ålesund Vigra flyplass. Vi kan ordne henting på flyplassen mot en ekstra kostnad.

20 min kjøretur til Ålesund fra flyplassen. Stranda ligger 1,5 timers kjøretur fra flyplassen.

Kollektiv transport buss ruter går gjennom Stranda & en mix reise med tog & buss er også mulig. 9timer med buss fra Oslo.

 

Lodging: Hvis du trenger et sted å bo i Stranda eller Ålesund, ta kontakt og vi ordner et rom på hotell ved fjorden eller en leilighet oppe i fjell landsbyen. 

 

Utstyr: Skate/ Cruiser board, hjelm, beskyttere & skate sko. Du kan leie utstyret for denne turen, bare gi oss beskjed.

 

Skating: For skating anbefaler vi å bruke dongeri bukse, hjelm, beskyttere & skatesko. Ta med ullundertøy & vindtett/ varm jakke om du har dette. Ta også med en liten ryggsekk hvis du har til solbriller, kamera, vannflaske og ekstra snacks til dagen ute.

 

Skate utstyr:  Skate/ Cruiser board, hjelm, beskyttere & skatesko. Vi anbefaler å bruke skatesko, men joggesko kan også brukes. Vi bruker mest cruise-boards, men longboard er også mulig å få prøve. 

 

Sikkerhetsutstyr: hjelm, beskyttere, lite 1persons førstehjelpskit & redningsfolie.

 

Pakkeliste:  ullsokker, ullundertøy, vindtett/ varm jakke, dongeri bukse, lett dunjakke, lue, solbriller, ryggsekk, skate/ cruise brett, hjelm, beskyttere, skatesko, ryggsekk, personlig førstehjelpskit, redningsfolie, ekstra ull-undertøy, vannflaske, kamera, snacks

 

Butikker: Det er nesten ingen utstyrsbutikker rundt dette området, så ta med deg alt du tror du trenger for turen hjemmefra. Det er noen dagligvare butikker hvor du kan kjøpe snacks og nødvendigheter.

 

Forhånds trening: Anbefalt fotturer/ gåturer flere dager i uken. Også trene balansen, med et balanse brett eller noe lignende. Om mulig skating flere dager i uken.

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt med og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Subscribe to the latest news from Native Adventures No :

  • White Facebook Icon

© 2020 Native Adventures No - All Rights Reserved