Peak to Fjord Trip

Experience riding from peak to fjord at Strandafjellet longest powder run!

Ski/ Snowboard Freeride Trip

from peak to fjord in Stranda,

Sunnmørsalpane. Experience riding

from peak to fjord. Take the 

gondola up to 1000m & hike 

45min to the peak at 1200m. 

Freeriding from peak to fjord on 

Stranda´s longest powder run. 

Ride untouched snow by the fjord.

Stranda, Sunnmørsalpane

Winner of Norway´s best offpiste

destination many years in a row. 

Wild peaks, fjords & untouched snow

1/5

Price: 1000,-Nok Per.Person

Included:

5 hours guided trip

local guide

transport

Not Included:

gear rental

lift ticket                               

lunch & snacks

Ski/ Snowboard Freeride Tur

fra toppen til fjorden på Stranda,

Sunnmørsalpane. Opplev frikjøring

fra toppen til fjorden. Ta gondolen 

opp til 1000moh & gå 45min opp

til toppen på 1200moh. Frikjøring 

fra toppen til fjorden på en av  

Stranda´s lengste pudder turer. 

Kjør urørt snø ved fjorden.

Stranda, Sunnmørsalpane

Vinner av Norge´s beste offpiste

destinasjon flere år på rad. 

Ville fjell, fjord & urørt snø

Pris: 1000,-Nok Per.Person

Inkludert:

5 timer guida tur

lokal guide

transport

Ikke Inkludert:

utleie utstyr

gondol billett                               

lunsj & snacks

Type: Ski/ Snowboard Freeride 

Destination: Stranda, Norway

Period: February - April

Dates: Daily

Open Spots: - 

Choose your date in the booking

system or please send request

Minimum 5 persons required for

this price

Skill level:
Intermediate
Fitness:
Easy
Type: Ski/ Snowboard Frikjøring 

Destinasjon: Stranda, Norge

Periode: Februar - April

Dato: Daglig

Ledige Plasser: -

Velg din dato i booking systemet

eller vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves for

denne prisen

Destination:

Stranda by the fjords in Sunnmørsalpane with the nickname "Powderparadise" is one of our favorite destination for touring and lift access powder riding. Some say it´s Northern Europes best destination for freeriding. When riding and touring here you got fjord view from the mountains close to the fjord. Here you got riding for everyone. The terrain variety of the mountain range Sunnmørsalpane is wide. You can ride mellow, long powder runs, windlips, tree runs, couloirs and steeper big mountain lines. Here you can stay at hotel by the fjords or apartments up in the mountain village at Strandafjellet. Here you get close to wild nature with mountains, fjords and untouched snow.       

 

Destinasjon:

Stranda ved fjordene i Sunnmørsalpane med kallenavnet "Powderparadise" er en av våre favoritt destinasjoner for topptur og heis basert frikjøring i pudder. Noen sier det er Nord-Europes beste destinasjon for frikjøring. Her har du fjordutsikt fra fjellene nær fjorden. Området har kjøring for alle vanskelighetsgrader. Variasjonen i terrenget i fjellkjeden Sunnmørsalpane er brei. Du kan kjøre slake bakker, lange pudder run, vindliper, skogskjøring, couloirs og bratte stor fjelllinjer. Her kan du bo på hotell ved fjorden eller leilighet oppe i fjell landsbyen på Strandfjellet. Her får du nærhet til vill natur med fjell, fjord og urørt snø.

Day plan:

5 hours in Stranda, Norway.

Meet or get picked up in Stranda, get to the mountain & take the gondola up. Hike on boots or skins 45min to the peak. Break at the peak. Ride to the fjord. Back to Stranda after trip.

Dags plan:

5 timer på Stranda.

Møte eller bli hentet i Stranda, dra til fjellet & ta gondolen opp. Gå på beina eller med feller 45min til toppen. Pause på toppen. Kjøre ned til fjorden. Dra tilbake til Stranda etter turen. 

Trip info:

Skill Level: Intermediate, riding and touring.

Fitness Level: Easy, ride and hike short runs. 

Travel: We can arrange transport to pick you up in Stranda or Aalesund for this trip. If you drive your own car. Drive to Strandafjellet & meet us. Oslo 7hours, Bergen 6hours, Trondheim 5hours and Aalesund 1,5hours drive to get to Stranda. 

Flights into Aalesund Vigra airport. We can pick you up at the airport and bring you into the mountains for a extra fee. 1,5 hours drive to Stranda from airport.

Collective transport bus routes go trough Stranda or a mix travel by train and bus are also possible. 9hours with bus from Oslo.

Lodging: If you like a place to stay in Stranda. Get in touch in advance and we can get you a room at the hotel by the fjords or a apartment up in the mountain village at Strandafjellet.

Gear: Bring your own ski/ snowboard equipment, avalanche backpack and avalanche safety gear. If you need to rent any of this gear let us know in advance and we can arrange this up on arrival. 

Touring Clothes: For touring we recommend wool underwear as inner layers, a windproof or gore-tex type ski/ snowboard jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers while hiking and riding. We recommend to bring a thin down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One thin pair for walking and one thicker warm pair for riding or use during breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses, water bottle and extra snacks for the days 

outside. 

 

Ski/ Snowboard Gear: Ski, snowboard or splitboard, skins, boots and poles.  

 

Safety Gear: Avalanche backpack, avalanche beacon/transceiver, probe, shovel and helmet.

 

Insurance: We recommend to check that your travel insurance covers trip cancellation and during the activity that your going to join before booking. If your insecure on what your travel insurance covers, please contact your insurance company to find out and get the right travel insurance for your trip. ​

 

Stores: There are almost no gear stores in the area so bring everything you need for the trip from home. 

Tough there are some convenient stores on the drive to the mountain, where you can buy snacks and necessities.

 

Preparation Tips: Recommended walking or hiking several day´s a week. If possible riding and touring before the trip. 

Also practice using your beacon, probe and shovel.

Packing List: Wool socks, wool underwear, ski/ snowboard jacket & pants, light down jacket, 2pair gloves/mittens, balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, avalanche backpack, shovel, probe, avalanche beacon/transceiver, helmet, boots, poles, skins, skis, snowboard or splitboard, extra underlayer, water bottle, head lamp, camera, snacks

 

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible. 

Tur info:

Ferdighetsnivå: Intermediate, kjøring og touring.

 

Fitness nivå: Easy, kjøre og hike korte runs.

 

Reise: Vi kan ordne henting på Stranda eller i Ålesund for denne turen. For di som kjører egen bil. Kjør til Strandafjellet & møt oss. Oslo 7timer, Bergen 6timer, Trondheim 5timer og Ålesund 1,5timer kjøretur til Stranda.

Fly til Ålesund Vigra flyplass. Vi kan hente deg på flyplassen og transportere deg inn til fjella mot en ekstra kostnad. 1,5 timers kjøretur til Stranda fra flyplassen.

Kollektiv tramsport buss ruter går gjennom Stranda eller en mix reise med tog og buss er også mulig. 9timer med buss fra Oslo.

 

Lodging: Hvis du vil ha et sted å bo på Stranda. Ta kontakt på forhånd og vi kan ordne deg et rom på hotellet ved fjorden eller en leilighet oppe i fjellandsbyen på Strandafjellet.

 

Utstyr: Ta med eget ski/ snowboard utstyr, skred ryggsekk og skred sikkerhetsutstyr. Hvis du trenger å leie noe av dette utstyret, gi oss beskjed på forhånd, og vi kan ordne dette ved ankomst.

 

Topptur Bekledning: For topptur anbefaler vi ullundertøy som indre lag, en vindtett eller gore-tex type ski/ snowboard jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og av lag når du går eller kjører. Vi anbefaler å ta med en tynn dunjakke i ryggsekken så du kan lett ta den på og av hvis du blir kald på dagen. Ta med minst 2 par hansker eller votter. Ett tynt par for å gå med og et tykkere varmt par for å kjøre med eller bruke under pauser. Ta også med neckvarmer, beanie, snøbriller, solbriller, vannflaske og ekstra snacks til dagene ute.

 

Ski/ Snowboard Utstyr:  Ski, snowboard eller splitboard, feller, boots og staver.

 

Sikkerhetsutstyr: Skred Airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade og hjelm.

 

Forsikring: Vi anbefaler å sjekke at reiseforsikringen din dekker avbestilling av turen og under aktiviteten du skal delta på før du bestiller. Hvis du er usikker på hva reiseforsikringen din dekker, kontakt forsikringsselskapet ditt for å finne det ut og få riktig reiseforsikring for turen.

 

Butikker: Det er nesten ingen utstyrs butikker i dette området, så ta med deg alt du tror du trenger for turen hjemmefra. Det er noen dagligvare butikker på kjøre turen til fjellet, hvor du kan kjøpe snacks og nødvendigheter.

 

Forhånds Trening: Anbefalt skitur eller fotturer flere dager i uken. Om mulig ski/ snowboard kjøring før denne turen.

Øv også på å bruke din skredsøker/ beacon, søkestang og spade.

 

Pakkeliste:  ullsokker, ullundertøy, ski/ snowboard jakke & bukse, lett dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snøbriller, solbriller, skred airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade, hjelm, boots, staver, feller, ski, splitboard eller snowboard, ekstra ull-undertøy, vannflaske, hodelykt, kamera, snacks

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt ​​og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Customer service:

Kundeservice:

About:

Native Adventures AS

Address: Økslevegen

Subscribe to the latest news from

Native Adventures No :

6200 Stranda, Norway

Telefon: +47 951 87 196

Org nr: 919 624 566

  • White Facebook Icon

© 2021 Native Adventures No - All Rights Reserved