NSA-Storfjord4 (1 of 1).jpg

Ski Resort Freeriding

by the fjords

Ride untouched snow by the fjords at Strandafjellet in Sunnmørsalpane!

Ski Resort Freeriding at Strandafjellet in Sunnmørsalpane.

Experience ski/ snowboarding in untouched snow by the fjords. Direct access from the lifts to great offpiste 

terrain. Explore the Norwegian alps. 

Ride powder with fjord view.

Stranda, Sunnmørsalpane

Winner of Norway´s best offpiste ski destination for many years in a row.

Impressive lifts, great skiing & ride untouched snow.

Price: 1000,-Nok Per.person

Included:

6 hours guided riding

local guide

Not Included:

gear rental

lift ticket                               

lunch & snacks

1/5

Ski Resort Freeriding på Strandafjellet i Sunnmørsalpane.

Opplev ski/ snowboard kjøring i

urørt snø ved fjorden. Direkte tilgang 

fra gondolen til flott offpiste terreng. 

Utforsk di Norske alpane. Kjør pudder 

med fjord utsikt.

Stranda, Sunnmørsalpane

Vinner av Norge´s beste offpiste ski destinasjon flere år på rad!

Imponerende heiser, topp skikjøring 

& kjør urørt snø.

Pris: 1000,-Nok Per.person

Inkludert:

6 timer guida frikjøring

lokal guide

Ikke Inkludert:

utleie utstyr

heiskort                               

lunsj & snacks

Type: Ski Resort Freeriding

Destination: Stranda, Norway

Period: February - April

Dates: Daily

Open Spots: - 

Choose your date in the booking

system or please send request

Minimum 5 persons required for

this price

Skill level:
Elementary
Fitness:
Easy
Type: Ski Resort Frikjøring 

Destinasjon: Stranda, Norge

Periode: Februar - April

Dato: Daglig

Ledige Plasser: -

Velg din dato i booking systemet

eller vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves for

denne prisen

Destination:

Stranda by the fjords of Sunnmørsalpane with the nickname "Powderparadise" is one of our favorite destination for touring and lift access powder riding. Winner of Norway´s  best offpiste destination many times. When riding and touring here you got fjord view from the mountains close to the fjord. Here you got riding for everyone. The terrain variety of the mountain range Sunnmørsalpane is wide. You can ride mellow runs, long powder runs, windlips, tree runs, couloirs and steeper big mountain lines. Here you can stay at hotel by the fjords or apartments up in the mountain village at Strandafjellet. Here you get close to wild nature with mountains, fjords and untouched snow.       

 

Destinasjon:

Stranda ved fjordene i Sunnmørsalpane med kallenavnet "Powderparadise" er en av våre favoritt destinasjoner for topptur og heis basert frikjøring i pudder. Vinner av Norges beste offpiste destinasjon mange ganger. Her har du fjordutsikt fra fjellene nær fjorden. Området har kjøring for alle vanskelighetsgrader. Variasjonen i terrenget i fjellkjeden Sunnmørsalpane er brei. Du kan kjøre slake bakker, lange pudder runs, vindliper, skogskjøring, couloirs og bratte stor fjelllinjer. Her kan du bo på hotell ved fjorden eller leilighet oppe i fjell landsbyen ved Strandafjellet. Her får du nærhet til vill natur med fjell, fjorder og urørt snø.      

 

Day plan:

6 hours at Strandafjellet, Norway.

Meet or get picked up in Stranda, get to the mountain & start our riding day at 10. Lunch at ca 12, then keep riding. Back to Stranda after finished day in the mountains.

Dags plan:

6 timer på Strandafjellet.

Møte eller bli hentet i Stranda, dra til fjellet & begynne å kjøre klokka 10. Lunsj ca kl.12, så fortsette kjøringen. Reise tilbake til Stranda etter ferdig dag i fjellet. 

Trip info:

Skill Level: Elementary, riding.

Fitness Level: Easy, ride and hike short runs. 

Travel: We can arrange transport to pick you up in Stranda or Aalesund for this trip. If you drive your own car, drive to Strandafjellet, Norway and meet us. Parking is available. Oslo 7hours, Bergen 6hours, Trondheim 5hours and Aalesund 1,5hours drive to get to Stranda.

Flights into Aalesund Vigra airport. We can pick you up at the airport and bring you into the mountains for a extra fee. 1,5hours drive to Stranda from airport.

Collective transport bus routes go trough Stranda or a mix travel by train and bus are also possible. 9hours with bus from Oslo. 

 

Lodging: If you like a place to stay in Stranda get in touch in advance and we can get you a room at the hotel by the fjords or a apartment up in the mountain village.  

Gear: Bring your own ski/ snowboard equipment, avalanche backpack and avalanche safety gear. If you need to rent any of this gear let us know in advance and we can arrange this up on arrival. 

Freeride Clothing: For freeriding we recommend wool underwear as inner layers, a windproof or gore-tex type ski/ snowboard  

jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers while riding. We recommend to bring a thin down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One thin pair for walking and one thicker warm pair for riding or use during breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses, water bottle and extra snacks for the day´s outside. 

 

Ski/ Snowboard Gear: Skis or snowboard, skins, boots and poles.  

Safety Gear: Avalanche backpack, avalanche beacon/transceiver, probe, shovel and helmet.

 

Insurance: We recommend to check that your travel insurance covers trip cancellation and during the activity that your going to join before booking. If your insecure on what your travel insurance covers, please contact your insurance company to find out and get the right travel insurance for your trip. ​

 

Stores: There are almost no gear stores in the area so bring everything you need for the trip from home. 

Tough there are some convenient stores on the drive to the mountains, where you can buy snacks and necessities.

 

Preparation Tips: Recommended walking or hiking several day´s a week. If possible ski/ snowboard before this trip. 

Also practice using your beacon, probe and shovel.

Packing List: Wool socks, wool underwear, ski/ snowboard jacket & pants, light down jacket, 2pair gloves/mittens, balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, avalanche backpack, shovel, probe, avalanche beacon/transceiver, helmet, boots, poles, skins, skis, snowboard, extra underlayer, water bottle, head lamp, camera, snacks

 

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible. 

Tur info:

Ferdighetsnivå: Elemantary, kjøring.

 

Fitness nivå: Easy, kjøre og hike korte runs.

 

Reise: Vi kan ordne henting på Stranda eller i Ålesund for denne turen. Hvis du kjører egen bil. Kjør til Strandafjellet & møt oss. Oslo 7timer, Bergen 6timer, Trondheim 5timer og Ålesund 1,5timer kjøretur til Stranda.

Fly til Ålesund Vigra flyplass. Vi kan hente deg på Flyplassen og ta deg inn i til fjellet mot en ekstra kostnad. 1,5 timers kjøretur til Stranda fra flyplassen.

Kollektiv transport buss ruter går gjennom Stranda eller en mix reise med tog og buss er også mulig. 9timer fra Oslo med buss.

 

Lodging: Hvis du vil ha et sted å bo på Stranda ta kontakt på forhånd og vi kan ordne deg et rom på hotellet ved fjorden eller en leilighet oppe i fjellandsbyen på Strandafjellet.

 

Utstyr: Ta med eget ski/ snowboard utstyr, skred ryggsekk og skred sikkerhetsutstyr. Hvis du trenger å leie noe av dette utstyret, gi oss beskjed på forhånd, og vi kan ordne dette ved ankomst.

 

Frikjørings Bekledning: For frikjøring anbefaler vi ullundertøy som indre lag, en vindtett eller gore-tex type ski/ snowboard  

jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og av lag når du kjører. Vi anbefaler å ta med en tynn dunjakke i ryggsekken så du kan lett ta den på og av hvis du blir kald på dagen. Ta med minst 2 par hansker eller votter. Ett tynt par for å gå med og et tykkere varmt par for å kjøre med eller bruke under pauser. Ta også med neckvarmer, beanie, snøbriller, solbriller, vannflaske og ekstra snacks til dagene ute. 

 

Ski/ Snowboard Utstyr:  Ski eller snowboard, feller, boots og staver.

 

Sikkerhetsutstyr: Skred Airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade og hjelm.

 

Forsikring: Vi anbefaler å sjekke at reiseforsikringen din dekker avbestilling av turen og under aktiviteten du skal delta på før du bestiller. Hvis du er usikker på hva reiseforsikringen din dekker, kontakt forsikringsselskapet ditt for å finne det ut og få riktig reiseforsikring for reisen.

Butikker: Det er nesten ingen utstyrs butikker i området, så ta med deg alt du trenger for turen hjemmefra.

Det er noen dagligvare butikker på kjøre turen til fjellet, hvor du kan kjøpe snacks og nødvendigheter.

 

Forhånds Trening: Anbefalt skitur eller fotturer flere dager i uken. Om mulig ski/ snowboard kjøring før denne turen.

Øv også på å bruke din skredsøker/ beacon, søkestang og spade.

 

Pakkeliste:  ullsokker, ullundertøy, ski/ snowboard jakke & bukse, lett dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snøbriller, solbriller, skred airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade, hjelm, boots, staver, feller, ski, snowboard, ekstra ull-undertøy, vannflaske, hodelykt, kamera, snacks

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.