Slogen15  April20 (1 of 1).jpg
Ski Touring & Winter
Camping Weekend
Experience Winter Camping between peaks & fjords in Sunnmørsalpane!

Winter Camping & Ski Touring/ 

Splitboard weekend in Stranda by the fjords, Sunnnmørsalpane.

Experience a Winter Camping & Ski 

Touring trip. Stay at a tent camp in

the mountains with direct access to

ski terrain. Daily touring trips from

camp. Hike from camp to peak in a

few hours. Ride untouched snow.

Stranda, Sunnmørsalpane.

Winner of Norway´s best ski touring/

Splitboard destination 2019!

Wild peaks, fjords & untouched snow.

1/6

Price: 9900,-Nok Per:Person

Included:

3 nights camping

3 days guided trips

local guide

3 dinners (thu-sat)

airport transport

Not Included:

gear rental (ski & tent)

flights

breakfast & lunch 

snacks & drinks

Vinter Camping & Ski/ Splitboard

Topptur weekend på Stranda ved fjordene, Sunnnmørsalpane.

Opplev en Topptur & Vinter Camping 

tur. Bo i telt camp i fjellet med direkte tilgang til ski terreng. Daglige

toppturer fra campen. Gå fra campen til toppen på få timer.

Kjør urørt snø.

Stranda, Sunnmørsalpane.

Vinner av Norge´s beste topptur 

destinasjon i 2019!

Ville fjell, fjord & urørt snø.

Pris: 9900,-Nok Per:Person

Inkludert:

3 netter camping

3 dager guida topptur

lokal guide

3 middager (tor-lør)

flyplass transport

Ikke Inkludert:

utleie utstyr (ski & telt)

fly

frokost & lunsj 

snacks & drikke

Type: Ski Touring & Camping 

Destination: Stranda, Norway

Period: February - May

Dates: On Request

Open Spots: -

Availability on other dates

Please send request

Minimum of 5 persons required

for this price 

Skill level:
Intermediate
Fitness:
Medium
Type: Topptur & Camping 

Destinasjon: Stranda, Norge

Periode: Februar - Mai

Dato: På Forespørsel

Ledige Plasser: -

Tilgjenglighet på andre datoer

Vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves

for denne prisen

Destination:

Stranda by the fjords, Sunnmørsalpane, Norway is one of our favorite destination for touring and winter camping. Winner of Norway´s best touring area in 2019. When camping and touring here you got fjord view from most of the mountains. The camp area got mountains 360º around it. Here you got riding for everyone. The terrain variety of the mountain range Sunnmørsalpane is wide. You can ride mellow runs, long powder runs, windlips, tree runs, couloirs and steeper big mountain lines. Here you camp side by side with wild peaks in a remote area. You get close to wild nature with mountains, fjords, no crowds & untouched snow.

Destinasjon:

Stranda ved fjordene i Sunnmørsalpane en av våre favoritt destinasjoner for topptur og vinter camping. Vinner av Norges beste topptur område i 2019. Når du camper og går topptur her har du fjordutsikt fra di fleste fjellene. Camp området har fjell 360º rundt seg. Her har du god kjøring for alle. Variasjon i terrenget i fjellkjeden er brei. Du kan kjøre slake bakker, lange pudder run, vindliper, skogskjøring, couloirs og bratte stor fjelllinjer. Her camper du rett ved siden av ville fjell i et avsidesliggende område. Her kommer du nært på vill natur med fjell, fjorder, ingen folkemengder & urørt snø.

4 days trip plan:

3 nights winter camping in Stranda, Norway.

Day 1: Arrive in Stranda, touring in the afternoon to where we set up camp and get gear ready for the next day touring trip.

Day 2 & 3: Leave from camp in the morning after breakfast to go touring in the mountains. Dinner at camp when back from daily touring trip.

Day 4: Pack down and leave from camp in the morning after breakfast for a short day of touring in the mountains. Leave from Stranda when back from camping trip. 

4 dagers tur plan:

3 netter vinter camping på Stranda i Sunnmørsalpane.

Dag 1: Ankomme i Stranda på ettermiddagen, topptur inn til campen og sette opp camp. Få utstyret klart for neste morgens tur.

Dag 2 og 3: Gå fra camp om morgenen etter frokost for topptur. Middag i campen når vi er tilbake fra daglig topptur.

Dag 4: Pakke ned camp og gå om morgenen etter frokost for en kort dag med topptur. Reise fra Stranda når vi er tilbake fra camping tur.

Trip info:

Skill Level: Intermediate, riding and touring.

Fitness Level: Medium, hike and ride short runs. 

Travel: Drive to Stranda, Norway and meet us. Parking is available. Oslo 7hours, Bergen 6hours, Trondheim 5hours and Aalesund 1,5hours drive to get to Stranda.

Flights into Aalesund airport. We can pick you up at airport and bring you into the mountains. 1,5hour drive from airport to Stranda.

Collective transport bus routes goes trough Stranda or a mix travel by train and bus are also possible. 9hours from Oslo with bus.  

Lodging: You stay at a tent camp in the mountains at Stranda.       

Gear: Bring your own ski/ snowboard equipment, winter camping gear, avalanche backpack and avalanche safety gear. If you need to rent any of this gear let us know in advance and we can arrange this up on arrival. 

Touring Clothes: For touring we recommend wool underwear as inner layers, a windproof or gore-tex type ski/ snowboard jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers when hiking. We recommend to bring a thin down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One thin pair for walking and one thicker warm pair for riding or use during breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses, water bottle and extra snacks for the day´s outside. 

 

Ski/ Snowboard Gear: Skis, splitboard, skins, boots and poles.

 

Safety Gear: Avalanche backpack, avalanche beacon/transceiver, helmet, probe and shovel. 

Winter Camping Gear: Good Quality tent, winter sleeping bag, insulated sleeping mattress and camping cooking gear.

Camp Clothes: Bring warm clothes for use during the time spent in camp.

Extra warm wool socks & underwear, warm down jacket, warm mittens, warm winter shoes.

 

Insurance: We recommend to check that your travel insurance covers trip cancellation and during the activity that your going to join before booking. If your insecure on what your travel insurance covers, please contact your insurance company to find out and get the right travel insurance for your trip. 

Stores: There are almost no gear stores in the area so bring everything you need for the trip from home.                 

 

Preparation Tips: Recommended walking or hiking several day´s a week. If possible riding and touring before this trip.

Use your winter camping equipment so you know how it works and it keep you warm. 

Also practice using your beacon, probe and shovel before this trip.

Packing List: Wool socks, wool underwear, ski/ snowboard jacket & pants, light down jacket, 2pair gloves/ mittens, balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, avalanche backpack, shovel, probe, avalanche beacon/transceiver, helmet, boots, poles, skins, skis, splitboard, binding crampons, extra underlayer, water bottle, head lamp, camera, snacks, tent, winter sleeping bag, sleeping mattress, cooking gear, extra warm wool socks & underwear, warm down jacket, warm mittens, warm winter shoes

 

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible. 

Tur info:

Ferdighetsnivå: Intermediate, kjøring og topptur.

Fitness nivå: Medium, kjøre og hike korte run.

 

Reise: Kjør til Stranda og møt oss der. Parkering er tilgjengelig. Oslo 7timer, Bergen 6timer, Trondheim 5timer og Ålesund 1,5timer kjøretur til Stranda. 

Fly til Ålesund Vigra flyplass. Vi kan hente deg på flyplassen og transportere deg inn til fjella. 1,5timer kjøretur fra flyplassen til Stranda.

Kollektiv transport buss ruter går gjennom Stranda eller en mix reise med tog og buss er også mulig. 9timer med buss fra Oslo.

 

Overnatting: Du bor i telt camp i fjella ved Stranda. 

 

Utstyr: Ta med eget ski/ snowboard utstyr, vinter camping utstyr, skred ryggsekk og skred sikkerhetsutstyr. Hvis du trenger å leie noe av dette utstyret, gi oss beskjed på forhånd og vi kan ordne dette ved ankomst.

 

Topptur Bekledning: For topptur anbefaler vi ullundertøy som indre lag, en vindtett eller gore-tex type ski/ snowboard jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og av lag når du går. Vi anbefaler å ta med en tynn dunjakke i ryggsekken. Så du kan lett ta den på og av hvis du blir kald på dagen. Ta med minst to par hansker eller votter. Ett tynt par for å gå og et tykkere varmt par for kjøring eller bruke under pauser. Ta også med neckvarmer, beanie, snøbriller, solbriller, vannflaske og ekstra snacks til dagene ute. 

 

Ski/ Snowboard Utstyr: Ski, splitboard, feller, boots og staver. 

 

Sikkerhetsutstyr: Skred Airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, hjelm, søkestang og spade.

 

Vinter Camping Utstyr: Bra kvalitets telt, vinter sovepose, vinter isolert liggeunderlag og camping koke utstyr/ primus.

Camp Klær: Ta med varme klær for tiden vi bruker i campen.

Ekstra varme ull sokker & undertøy, varm dun jakke, varme votter, varme vinter sko.

 

Forsikring: Vi anbefaler å sjekke at reiseforsikringen din dekker avbestilling av turen og under aktiviteten du skal delta på før du bestiller. Hvis du er usikker på hva reiseforsikringen din dekker, kontakt forsikringsselskapet ditt for å finne det ut og få riktig reiseforsikring for reisen.

 

Butikker: Det er nesten ingen utstyrs butikker i området, ta med alt du trenger for turen hjemmefra. 

 

Forhånds Trening: Anbefalt er skiturer eller fotturer flere dager i uken, om mulig kjøring og toppturer før denne turen.

Bruk vinter camping utstyret så du vet hvordan det funker og at det holder deg varm. 

Øv på å bruke din skredsøker/ beacon, søkestang og spade.

 

Pakkeliste: ullsokker, ullundertøy, ski/ snowboard jakke & bukse, lett dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snøbriller, solbriller, skred airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade, hjelm, boots, staver, feller, ski, splitboard, binding stegjern, ekstra ull-undertøy, vannflaske, hodelykt, kamera, snacks, telt, vinter sovepose, liggeunderlag, kokeapparat, ekstra varme ull sokker & undertøy, varm dun jakke, varme votter, varme vinter sko

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.