Splitboardintro  (1 of 1).jpg
Splitboard Intro Course
Weekend 
Learn how to splitboard in Sunnmørsalpane!

Splitboard Intro Course Weekend in Stranda, Sunnmørsalpane.

Learn how to splitboard, about

equipment, used techniques & travel

in the mountains  Stay at hotel by the fjords or apartments up in the mountain village with direct access to splitboard terrain. Daily splitboard trips. Ride

untouched snow with fjord view after a couple of days course.

Stranda, Sunnmørsalpane.

Winner of Norway´s best touring destination in 2019!

Wild peaks, fjords & untouched snow.

1/4

Price From: 7500,-Nok Per.Person

Included:

3 nights lodging

3 days guided trips

3 days splitboard course

breakfast

1 dinner (fri)

airport transport

Not Included:

gear rental

flights

lunch

snacks & drinks

Splitboard Intro Kurs Weekend på Stranda, Sunnmørsalpane.

Lær hvordan gå på splitboard, om utstyret, brukte teknikker & gå i

fjellet.  Bo på hotell ved fjorden eller leilighet oppe i fjellandsbyen med 

direkte tilgang til splitboard terreng. Daglige splitboard turer. Kjør urørt

snø med fjord utsikt etter et par

dagers kurs.

Stranda, Sunnmørsalpane.

Vinner av Norge´s beste topptur 

destinasjon i 2019!

Ville fjell, fjord & urørt snø.

Pris Fra: 7500,-Nok Per.Person

Inkludert:

3 netter hotell

3 dager guida turer

3 dager splitboard kurs

frokost

1 middag (fre)

flyplass transport

Ikke Inkludert:

utleie utstyr

fly

lunsj

snacks & drikke

Type: Splitboard Intro Course 

Destination: Stranda, Norway

Period: February - May

Dates: On Request

Open Spots: -

Availability on other dates

Please send request

Minumum 5 persons required

for this price  

Skill level:
Elementary
Fitness:
Easy
Type: Splitboard Intro Kurs 

Destinasjon: Stranda, Norge

Periode: Februar - Mai

Dato: På Forespørsel

Ledige Plasser: -

Tilgjenglighet på andre datoer

Vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves

for denne prisen

Destination:

Stranda by the fjords in Sunnmørsalpane with the nickname "Powderparadise" is one of our favorite destination for touring and lift access powder riding. Some say it´s Northern Europes best destination for freeriding. When riding and touring here you got fjord view from the mountains closest to the fjord. Here you got riding for everyone. The  terrain variety of the mountain range Sunnmørsalpane is wide. You can ride mellow runs, long powder runs, windlips, tree runs, couloirs and steeper big mountain lines. Here you can stay at hotel by the fjords or apartments up in the mountain village. Here you get close to wild nature with mountains, fjords, no crowds and untouched snow.   

Destinasjon:

Stranda ved fjordene i Sunnmørsalpane med kallenavnet "Powderparadise" er et av våre favorittreisemål for topptur og heis basert frikjøring i pudder. Noen sier det er Nord-Europas beste destinasjon for frikjøring. Her har du fjordutsikt fra fjellene nær fjorden. Området har kjøring for alle vanskelighetsgrader. Variasjonen i terrenget i fjellkjeden Sunnmørsalpane er brei. Du kan kjøre slake bakker, lange pudder run, vindliper, skogskjøring, couloirs og bratte stor fjelllinjer. Her kan du bo på hotell ved fjorden eller leilighet oppe i fjell landsbyen. Her får du nærhet til vill natur med fjell, fjorder, ingen folkemengder og urørt snø.      

4 days trip plan:

3 nights in Stranda, Sunnmørsalpane, Norway.

Day 1: Arrive in Stranda, settle in at lodge in the afternoon and get gear ready for the next day intro course.

Day 2 & 3: Leave from lodge in the morning after breakfast to start the splitboard intro course. Dinner when back from the course.

Day 4: Leave from lodge in the morning after breakfast for a short day of splitboarding. Leave from Stranda when back from splitboarding. 

4 dagers tur plan:

3 netter på Stranda, Sunnmørsalpane.

Dag 1: Ankomme i Stranda, bosette seg på lodgen om ettermiddagen og få utstyret klart for neste morgens intro kurs.

Dag 2 og 3: Dra fra lodgen om morgenen etter frokost for å begynne på splitboard intro kurset. Middag når vi er tilbake fra kurset.

Dag 4: Gå fra lodgen om morgenen etter frokost for en kort dag med splitboarding. Reise fra Stranda når vi er tilbake fra splitboarding.

Trip info:

Skill level: Elementary, riding.

Fitness Level: Easy, hike and ride short runs. 

Travel: Drive to Stranda in Norway and meet us at accommodation place. Parking is available. Oslo is 7hours, Bergen 6hours and Trondheim 5hours drive to get to Stranda.

Flighs into Aalesund airport. We can pick you up at airport and bring you into the mountains. 1,5hours drive to Stranda from airport.

Collective transport bus routes go trough Stranda, a mix travel by train and bus are also possible. 9hours with bus from Oslo.

 

Lodging: You can stay at hotel by the fjords or apartments up in the mountain village at Strandafjellet. Please let us know in advance what type accommodation you want. Mostly double rooms, but single rooms are available for a extra fee per night. 

Gear: Bring your own splitboard equipment, avalanche backpack and avalanche safety gear. If you need to rent any of this gear let us know in advance and we can arrange this up on arrival. 

Touring Clothes: For touring we recommend wool underwear as inner layers, a windproof or gore-tex type snowboard jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers when hiking. We recommend to bring a thin down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One thin pair for walking and one thicker warm pair for riding or use during breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses, water bottle and extra snacks for the day´s outside.

 

Snowboard Gear: Splitboard, skins, boots and poles.

 

Safety Gear: Avalanche backpack, avalanche beacon/transceiver, probe, shovel and helmet.

 

Insurance: We recommend to check that your travel insurance covers trip cancellation and during the activity that your going to join before booking. If your insecure on what your travel insurance covers, please contact your insurance company to find out and get the right travel insurance for your trip. 

Stores: There are almost no gear stores around the area so bring everything you think you need for the trip from home. Tough there are some convenient stores a short drive from the lodge where you can buy snacks and necessities.

 

Preparation Tips: Recommended walking or hiking several day´s a week. If possible riding before this trip.

 

Packing List: Wool socks, wool underwear, snowboard jacket & pants, light down jacket, 2pair gloves/ mittens, balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, avalanche backpack, shovel, probe, avalanche beacon/transceiver, helmet, boots, poles, skins, splitboard, binding crampons, extra underlayer, water bottle, head lamp, camera, snacks

 

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible! 

Tur info:

Ferdighetsnivå: Elementary, kjøring.

 

Fitness nivå: Easy, kjøre og hike korte run.

 

Reise: Kjør til Stranda og møt oss på overnattings stedet. Parkering er tilgjengelig. Oslo er 7timer, Bergen 6timer og Trondheim 5timer kjøretur til Stranda.

Fly til Ålesund Vigra flyplass. Vi kan hente deg på flyplassen og transportere deg inn i fjellet. 1,5timer kjøretur til Stranda fra flyplassen.

Kollektiv transport buss ruter går gjennom Stranda, en mix reise med tog og buss er også mulig. 9timer med buss fra Oslo. 

Overnatting: Du kan bo på hotell ved fjorden eller leilighet oppe i fjellandsbyen på Strandafjellet. Vennligst gi oss beskjed på forhånd hvilke type overnatting du vil ha. For det meste dobbeltrom, men enkeltrom er også tilgjengelig mot en ekstra kostnad per natt.

 

Utstyr: Ta med eget splitboard utstyr, skred ryggsekk og skred sikkerhetsutstyr. Hvis du trenger å leie noe av dette utstyret, gi oss beskjed på forhånd, og vi kan ordne dette ved ankomst.

 

Topptur Bekledning: For topptur anbefaler vi ullundertøy som indre lag, en vindtett eller gore-tex type snowboard jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og av lag når du går. Vi anbefaler å ta med en tynn dunjakke i ryggsekken. Så du kan lett ta den på og av hvis du blir kald på dagen. Ta med minst to par hansker eller votter. Ett tynt par for å gå og et tykkere varmt par for kjøring eller bruke under pauser. Ta også med neckvarmer, beanie, snøbriller, solbriller, vannflaske og ekstra snacks til dagene ute.

 

Snowboard Utstyr: Splitboard, feller, boots og staver. 

 

Sikkerhetsutstyr: Skred Airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade og hjelm

 

Forsikring: Vi anbefaler å sjekke at reiseforsikringen din dekker kansellering av turen og under aktiviteten du skal delta på før du bestiller. Hvis du er usikker på hva reiseforsikringen din dekker, kontakt forsikringsselskapet ditt for å finne det ut og få riktig reiseforsikring for reisen.

Butikker: Det er nesten ingen utstyrs butikker i området, så ta med alt du tror du trenger for turen hjemmefra. Det er noen daglivare butikker en kort kjøretur fra lodgen hvor du kan kjøpe snacks og nødvendigheter.

 

Forhånds Trening: Anbefalt er skiturer eller fotturer flere dager i uken, om mulig også snowboard kjøring før turen.

 

Pakkeliste: ullsokker, ullundertøy, snowboardjakke & bukse, lett dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snøbriller, solbriller, skred airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade, hjelm, boots, staver, feller, splitboard, binding crampons, ekstra ull-undertøy, vannflaske, hodelykt, kamera, snacks

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.