Splitboard Intro Course
2 days
Learn how to Splitboard in Sunnmørsalpane!

Splitboard Intro Course in Stranda by the fjords of Sunnmørsalpane.

Learn how to splitboard, about equipment, used techniques & travel in the mountains. 2 days intro course for you who want to get into splitboarding for the first time or you that already have started, but want to learn more. Ride powder with fjord view after a couple of days course.

Splitboard in Sunnmørsalpane.

Winner of Norway´s best splitboard/ ski touring destination in 2019.

Splitboarding is freedom, hike silent into the mountains & surf back down.

1/5

Price: 3500,-Nok Per.Person

Included:

2 days course

2 days guided trips

local guide

Not Included:

gear rental

lunch & snacks

Type: Splitboard Touring  

Destination: Stranda, Norway

Period: January - May

Dates: On Request

Open Spots: - 

Availability on other dates

Please send request

Minimum 5 persons required for

this price 

Skill level:
Elementary
Fitness:
Easy
Type: Splitboard Topptur  

Destinasjon: Stranda, Norge

Periode: Januar - Mai

Dato: På Forespørsel

Ledige Plasser: -

Tilgjengelighet på andre datoer

Vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves for

denne prisen

Destination:

Stranda by the fjords in Sunnmørsalpane with the nickname "Powderparadise" is one of our favorite destination for touring and lift access powder riding. Winner of Norway´s best touring destination in 2019. When riding and touring here you got fjord view from the mountains close to the fjord. Here you got riding for everyone. The terrain variety of the mountain range Sunnmørsalpane is wide. You can ride mellow runs, long powder runs, windlips, tree runs, couloirs and steeper big mountain lines. Here you can stay at hotel by the fjords or apartments up in the mountain village at Strandafjellet. Here you get close to wild nature with mountains, fjords, no crowds & untouched snow.       

 

Destinasjon:

Stranda ved fjordene i Sunnmørsalpane med kallenavnet "Powderparadise" er en av våre favoritt destinasjoner for topptur og heis basert frikjøring i pudder. Vinner av Norges beste topptur destinasjon i 2019. Her har du fjordutsikt fra fjellene nær fjorden. Området har kjøring for alle vanskelighetsgrader. Variasjonen i terrenget i fjellkjeden Sunnmørsalpane er brei. Du kan kjøre slake bakker, lange pudder run, vindliper, skogskjøring, couloirs og bratte stor fjelllinjer. Her kan du bo på hotell ved fjorden eller leilighet oppe i fjell landsbyen på Strandafjellet.. Her får du nærhet til vill natur med fjell, fjorder, ingen folkemengder & urørt snø.      

 

2 days course plan:

Day 1: Meet or get picked up in Stranda, get to the mountain & start course. Starts learning about the equipment, how to use it & techniques used to go splitboard. So learn to use abc avalanche equipment. Back to Stranda after the day is done.

Day 2: Meet or get picked up in Stranda, get to the mountain & start course. Short splitboard trip in mellow terrain where we practice what we learned the day before. On the trip you will learn a bit about trip choices & how to hike in the terrain. Back to Stranda after the day is done.  

2 dager kurs plan:

Dag 1: Møte eller bli hentet i Stranda, dra til fjellet & begynne kurset. Starter med å lære om utstyret, hvordan bruke det og teknikker som brukes å gå på splitboard. Så lære bruk av abc skred utstyr. Dra tilbake til Stranda etter ferdig dag.

Dag 2: Møte eller bli hentet i stranda, dra til fjellet & begynne kurset. Kort Topptur i enkelt terreng der vi øver på det vi har lært dagen før. På turen får du lære litt om tur valg og hvordan du går i terrenget. Dra tilbake til Stranda etter ferdig dag. 

Trip info:

Skill level: Elementary, riding.

Fitness: Easy, ride & hike short runs. 

Travel: We can arrange transport to pick you up in Stranda or Aalesund for this trip. If you drive your own car. Drive to Stranda & meet us. Oslo 7hours, Bergen 6hours & Trondheim 5hours drive to get to Stranda. 

Flights into Aalesund Vigra airport. We can pick you up at the airport & transport you into the mountains for a extra fee.  1,5 hours drive to Stranda from airport.

Collective transport bus routes go trough Stranda & a mix travel by train & bus are also possible. 9hours with bus from Oslo. 

 

Lodging: If you like a place to stay in Stranda get in touch in advance & we can get you a room at the hotel by the fjords or apartment up in the mountain village at Strandafjellet.

Gear: Bring your own snowboard equipment, avalanche backpack and avalanche safety gear. If you need to rent any of this gear let us know in advance and we can arrange this up on arrival. 

Touring: For touring we recommend wool underwear as inner layers, a windproof or gore-tex type snowboard/ ski jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers when hiking. We recommend to bring a thin down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold     during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One thin pair for walking and one thicker warm pair for riding or use during breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses, water bottle and extra snacks for the day´s outside. 

 

Snowboard gear: Splitboard, skins, boots, poles

 

Safety gear: Avalanche backpack, avalanche beacon/transceiver, probe, shovel and helmet. 

Packing list: Wool socks, wool underwear, snowboard/ ski jacket & pants, light down jacket, 2pair gloves/mittens, balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, avalanche backpack, shovel, probe, avalanche beacon/transceiver, helmet, 

boots, poles, skins, split board, binding crampons, extra underlayer, water bottle, head lamp, camera, snacks

 

Stores: There are almost no gear stores around this area so bring everything you think you need for the trip from home. Tough there are some convenient stores on the drive to the mountains, where you can buy snacks and necessities.

 

Preparation tips: Recommended walking several day´s a week. If possible snowboarding before this trip.

 

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible. 

Tur info:

Ferdighetsnivå: Elemantary, kjøring.

 

Fitness nivå: Easy, kjøre & hike korte runs.

 

Reise: Vi kan ordne henting i Stranda eller Ålesund for denne turen.

For di som kjører egen bil. Kjør til Stranda & møt oss. Oslo 7timer, Bergen 6timer & Trondheim 5timer kjøretur til Stranda.

Fly til Ålesund Vigra flyplass. Vi kan hente deg på flyplassen & transportere deg inn til fjella mot en ekstra kostnad. 1,5 timers kjøretur til Stranda fra flyplassen.

Kollektiv transport buss ruter går gjennom Stranda & en mix reise med tog & buss er også mulig. 9timer med buss fra Oslo.  

 

Lodging: Hvis du vil ha et sted å bo på Stranda ta kontakt på forhånd og vi kan ordne et rom på hotellet ved fjorden eller leilighet oppe i fjell landsbyen på Strandafjellet.

 

Utstyr: Ta med eget snowboard utstyr, skred ryggsekk og skred sikkerhetsutstyr. Hvis du trenger å leie noe av dette utstyret, gi oss beskjed på forhånd, og vi kan ordne dette ved ankomst.

 

Touring: For touring anbefaler vi ullundertøy som indre lag, en vindtett eller gore-tex type snowboard/ ski jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og av lag når du går. Vi anbefaler å ta med en tynn dunjakke i ryggsekken så du kan lett ta den på og av hvis du blir kald på tur. Ta med minst 2 par hansker eller votter. Ett tynt par for å gå med og et tykkere varmt par for å kjøre med eller bruke under pauser. Ta også med neckvarmer, beanie, snøbriller, solbriller, vannflaske og ekstra snacks til dagene ute. 

 

Snowboard utstyr:  Splitboard, feller, boots og staver.

 

Sikkerhetsutstyr: Skred Airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade og hjelm.

 

Pakkeliste:  ullsokker, ullundertøy, snowboard/ ski jakke & bukse, lett dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snøbriller, solbriller, skred airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade, hjelm, boots, staver, feller, splitboard, binding stegjern, ekstra ull-undertøy, vannflaske, hodelykt, kamera, snacks

 

Butikker: Det er nesten ingen utstyrsbutikker rundt dette området, så ta med deg alt du tror du trenger for turen hjemmefra. Det er noen dagligvare butikker på kjøre turen til fjellet, hvor du kan kjøpe snacks og nødvendigheter.

 

Forhånds trening: Anbefalt fotturer flere dager i uken, om mulig snowboard kjøring før denne turen.

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

FAQ

OSS

Subscribe to the latest news from Native Adventures No :

  • White Facebook Icon

© 2020 Native Adventures No - All Rights Reserved