Stranda-Roalden17 April20 (1 of 1).jpg

Ski Touring Trips 

by the fjords

Experience touring in untouched snow between peaks & fjords in Sunnmørsalpane!

Ski Touring/ Splitboard Trips in Stranda

by the fjords, Sunnmørsalpane.

Experience touring in untouched snow between peaks & fjords. Direct access

to touring terrain from the roads. Daily touring trips. Hike from fjord to

peak in a few hours. Ride untouched snow with fjord view.

Stranda, Sunnmørsalpane.

Winner of Norway´s best ski touring destination in 2019!

Wild peaks, fjords & untouched snow.

1/6

Price: 1200,-Nok Per.Person

Included:

5-7 hours guided trip

local guide

Not Included:

gear rental

lunch & snacks

Ski/ Splitboard Topptur i Stranda

ved fjordene, Sunnmørsalpane.

Opplev topptur i urørt snø mellom

fjell & fjord. Direkte tilgang til topptur terreng fra veien. Daglige toppturer. Gå fra fjorden til toppen på få timer. Kjør urørt 

snø med fjord utsikt.

Stranda, Sunnmørsalpane.

Vinner av Norges´s beste topptur destinasjon i 2019!

Ville fjell, fjord & urørt snø.

Pris: 1200,-Nok Per.Person

Inkludert:

5-7 timer guida topptur

lokal guide

Ikke Inkludert:

utleie utstyr

lunsj & snacks

Type: Ski Touring/ Splitboard 

Destination: Stranda, Norway

Period: February - May

Dates: Daily

Open Spots: - 

Choose your date in the booking

system or please send request

Minimum 5 persons required for

this price 

Skill level:
Elementary
Fitness:
Medium
Type: Ski/ Splitboard Topptur 

Destinasjon: Stranda, Norge

Periode: Februar - Mai

Dato: Daglig

Ledige Plasser: -

Velg din dato i booking systemet

eller vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves for

denne prisen

Destination:
Stranda by the fjords in Sunnmørsalpane with the nickname "Powderparadise" is one of our favorite destination for touring and lift access powder riding. Some say it´s Northern Europes best destination for freeriding. When riding and touring here you got fjord view from the mountains close to the fjord. Here you got riding for everyone. The terrain variety of the mountain range Sunnmørsalpane is wide. You can ride mellow runs, long powder runs, windlips, tree runs, couloirs and steeper big mountain lines. Here you can stay by the fjords or up in the mountain village. Here you get close to wild nature with mountains, fjords, no crowds and untouched snow.      
Destinasjon:

Stranda ved fjordene i Sunnmørsalpane med kallenavnet "Powderparadise" er et av våre favorittreisemål for topptur og heis basert frikjøring i pudder. Noen sier det er Nord-Europas beste destinasjon for frikjøring. Her har du fjordutsikt fra fjellene nær fjorden. Området har kjøring for alle vanskelighetsgrader. Variasjonen i terrenget i Sunnmørsalpane er bred. Du kan kjøre slake bakker, lange pudder run, vindliper, skogskjøring, couloirs og bratte stor fjelllinjer. Her kan du bo ved fjorden eller oppe i fjell landsbyen. Her får du virkelig nærhet til vill natur med fjell, fjorder, ingen folkemengder og urørt snø.  

Day trip plan:

5-7 hours in Stranda by the fjords, Sunnmørsalpane, Norway.

Meet or get picked up in Stranda, get to the mountain & start touring trip. Lunch around mid day, then keep touring & riding. Back to Stranda after touring trip.

Dags tur plan:

5-7 timer på Stranda, Sunnmørsalpane.

Møte eller bli hentet i Stranda, dra til fjellet & begynne på toppturen. Lunsj midt på dagen, fortsette turen & kjøringen. Reise tilbake til Stranda etter toppturen.

Trip info:

Skill Level: Elementary, riding and touring.

Fitness Level: Medium, ride and hike short runs. 

Travel: We can arrange transport to pick you up in Stranda or Aalesund for this trip. If you drive your own car drive to Stranda and meet us. Parking available. Oslo 7hours, Bergen 6hours, Trondheim 5hours and Aalesund 1,5 hours drive from Stranda. 

Closest airport is Aalesund Vigra airport. We can pick you up at the airport for a extra fee. 1,5 hours drive to Stranda from airport. Collective transport bus routes go trough Stranda or a mix travel with train and bus are also possible. 9hours with bus from Oslo. 

Lodging: If you want a place to stay in Stranda get in touch in advance & we can get you a rom at the hotel by the fjords or a apartment up in the mountain village.   

Gear: Bring your own ski/ snowboard equipment, avalanche backpack and avalanche safety gear. If you need to rent any of this gear let us know in advance and we can arrange this up on arrival. 

Touring Clothes: For touring we recommend wool underwear as inner layers, a windproof or gore-tex type ski/ snowboard  

jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers when hiking. We recommend to bring a thin down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One thin pair for hiking and one thicker warm pair for riding or use during breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses, water bottle and extra snacks for the day´s outside. 

 

Ski/ Snowboard Gear: skis or splitboard, skins, boots and poles.  

 

Safety Gear: Avalanche backpack, avalanche beacon/transceiver, probe, shovel & helmet.

 

Insurance: We recommend to check that your travel insurance covers trip cancellation and during the activity that your going to join before booking. If your insecure on what your travel insurance covers, please contact your insurance company to find out and get the right travel insurance for your trip. ​

 

Stores: There are almost no gear stores in the area so bring everything you need for the trip from home. 

Tough there are some convenient stores on the drive to the mountains where you can buy snacks and necessities.

 

Preparation Tips: Recommended walking or hiking several days a week. If possible riding and touring before this trip.

Also practice using your beacon, probe and shovel before this trip.

Packing List: Wool socks, wool underwear, ski/ snowboard jacket & pants, light down jacket, 2pair gloves/mittens, balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, avalanche backpack, shovel, probe, avalanche beacon/transceiver, helmet, boots, poles, skins, skis, splitboard, extra underlayer, water bottle, head lamp, camera, snacks 

 

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible. 

Tur info:

Ferdighetsnivå: Elemantary, kjøring og touring.

 

Fitness nivå: Medium, kjøre og hike korte runs.

 

Reise: Vi kan ordne henting på Stranda eller i Ålesund for denne turen. Hvis du kjører egen bil. Kjør til Stranda og møt oss der.

Oslo 7timer, Bergen 6timer, Trondheim 5timer og Ålesund 1,5timer kjøretur til Stranda. 

Nærmeste flyplass er Ålesund Vigra flyplass. Vi kan hente deg på flyplassen mot ekstra betaling. 1,5 timers kjøretur til Stranda fra flyplassen.

Kollektiv tramsport buss ruter går gjennom Stranda eller en mix reise med tog og buss er også mulig. 9timer buss tur fra Oslo.  

 

Lodging: Hvis du trenger et sted å bo på Stranda ta kontakt på forhånd og vi kan ordne deg et rom på hotellet ved fjorden eller en leilighet oppe i fjellandsbyen.

 

Utstyr: Ta med eget ski/ snowboard utstyr, skred ryggsekk og skred sikkerhetsutstyr. Hvis du trenger å leie noe av dette utstyret, gi oss beskjed på forhånd, og vi kan ordne dette ved ankomst.

 

Topptur Bekledning: For topptur anbefaler vi ullundertøy som indre lag, en vindtett eller gore-tex type ski/ snowboard jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og av lag når du går. Vi anbefaler å ta med en tynn dunjakke i ryggsekken så du kan lett ta den på og av hvis du blir kald på tur. Ta med minst 2 par hansker eller votter. Ett tynt par for å gå med og et tykkere varmt par for å kjøre med eller bruke under pauser. Ta også med neckvarmer, beanie, snøbriller, solbriller, vannflaske og ekstra snacks til dagene ute.

 

Ski/ Snowboard Utstyr:  Ski eller splitboard, feller, boots og staver.

 

Sikkerhetsutstyr: Skred Airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade og hjelm.

 

Forsikring: Vi anbefaler å sjekke at reiseforsikringen din dekker avbestilling av turen og under aktiviteten du skal delta på før du bestiller. Hvis du er usikker på hva reiseforsikringen din dekker, kontakt forsikringsselskapet ditt for å finne det ut og få riktig reiseforsikring for reisen.

 

Butikker: Det er nesten ingen utstyrs butikker i området, så ta med deg alt du trenger for turen hjemmefra.

Det er noen dagligvare butikker på kjøre turen til fjellet hvor du kan kjøpe snacks og nødvendigheter.

 

Forhånds Trening: Anbefalt skitur eller fotturer flere dager i uken. Om mulig kjøring og toppturer før turen.

Øv også på å bruke din skredsøker/ beacon, søkestang og spade.

Pakkeliste:  ullsokker, ullundertøy, ski/ snowboard jakke & bukse, lett dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snøbriller, solbriller, skred airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade, hjelm, boots, staver, feller, ski, splitboard, binding stegjern ekstra ull-undertøy, vannflaske, hodelykt, kamera, snacks

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt ​​og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.