Stryn_nysnø_insta_19_dp__(1_of_1).jpg
Splitboard Intro Course
2 days
Learn how to Splitboard at summer time!

Splitboard Intro Course in Stryn in the fjords of Norway.

Learn how to splitboard, about

equipment, used techniques & travel

in the mountains. 2 days intro course

for you who want to get into splitboarding for the first time or you

that already have started, but want

to learn more. Ride soft summer snow.

Stryn.

Northern Europes best destination for summer time freeriding!

Wild peaks, summer skiing & light all night.

1/4

Price: 3500,-Nok Per.Person

Included:

2 days course

2 days guiding

local guide

Not Included:

gear rental

lunch & snacks

Splitboard Intro Kurs i Stryn i fjord 

Norge.

Lær hvordan gå på splitboard, om

utstyret, brukte teknikker & gå i

fjellet. 2 dager intro kurs for deg

som vil begynne med splitboard

for første gang eller for deg som

allerede har startet, men vil lære

mer. Kjør myk sommer snø.

Stryn.

Nord Europas beste destinasjon for sommer frikjøring!

Ville fjell, sommer ski & lys hele 

natta.

Pris: 3500,-Nok Per.Person

Inkludert:

2 dager kurs

2 dager guiding

lokal guide

Ikke Inkludert:

utleie utstyr

lunsj & snacks

Type: Splitboard Intro Course 

Destination: Stryn, Norway

Period: May - June

Dates: On Request 

Open Spots: -

Availability on other dates

Please send request

Minimum 5 persons required for

this price 

Skill level:
Elementary
Fitness:
Easy
Type: Splitboard Intro Kurs 

Destinasjon: Stryn, Norge

Periode: Mai - June

Dato: På Forespørsel

Ledige Plasser: -

Tilgjenglighet på andre datoer

Vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves  for

denne prisen

Destination:

Stryn where the fjords meet the glacier in the fjords of Norway. This is one of our favorite destination for splitboard/ ski touring in summer time. It`s one of Europes best destinations for summer freeriding. When riding and touring here you got view of the 

glaciers, steep mountains, waterfalls, rivers and deep green valleys. Here you got riding for everyone. The terrain variety of the mountains are wide. You can ride long open mellow runs, some couloirs and steeper short lines. Here you can stay in the deep valleys of Stryn where the midnight sun makes light almost all night during summer time. You get close to wild nature with mountains, fjords, glaciers & waterfalls.     

  

Destinasjon:

Stryn hvor fjordene møter isbreen i fjord Norge. Dette er en av våre favoritt destinasjoner for splitboard/ ski topptur på sommeren. Det er en av Europas beste destinasjoner for sommer frikjøring. Når du kjører & går på tur her har du utsikt over isbreene, bratte fjell, fossefall, elver og dype grønne daler. Her finner du kjøring for alle vanskelighetsgrader. Variasjonen av terrenget i fjellene er brei. Du kan kjøre åpne store slake bakker, noen couloirs og brattere korte linjer. Her kan du bo i Stryn dype daler hvor midnattssolen lager lys nesten hele natten om sommeren. Du får nærhet til vill natur med fjell, fjorder, isbreer & fosser.

2 days course plan:

Day 1: Meet or get picked up in Stryn, get to the mountain & start course. Starts learning about the equipment, how to use it & techniques used to go splitboard. So learn to use abc avalanche equipment. Back to Stryn after the day is done.

Day 2: Meet or get picked up in Stryn, get to the mountain & start course. Short splitboard trip in mellow terrain where you practice what you learned the day before. On the trip you will learn more about trip choices & how to hike in the terrain. Back to Stryn after the day is done.  

2 dager kurs plan:

Dag 1: Møte eller bli hentet i Stryn, dra til fjellet & begynne kurset. Starter med å lære om utstyret, hvordan bruke det og teknikker som brukes å gå på splitboard. Så lære bruk av abc skred utstyr. Dra tilbake til Stryn etter ferdig dag.

Dag 2: Møte eller bli hentet i stryn, dra til fjellet & begynne kurset. Kort Topptur i enkelt terreng der du øver på det du har lært dagen før. På turen får du lære mer om tur valg og hvordan du går i terrenget. Dra tilbake til Stryn etter ferdig dag. 

Trip info:

Skill level: Elementary, riding.

Fitness: Easy, ride & hike short runs. 

Travel: We can arrange pick up in Stryn for this course.

If you drive your own car or a rental car. Drive to Stryn & meet us. Parking is available. Oslo 6hours, Aalesund 3hours, Bergen 5hours & Trondheim 5hours drive to Stryn.

Closest airport with some international flights is Aalesund Vigra airport. We can pick you up at the airport & transport you into the mountains for a extra fee. 3hours drive to Stryn from airport.

Collective transport bus routes goes trough Stryn & a mix travel by train & bus are also possible. 8hours with bus from Oslo.

 

Lodging: If you need a place to stay in Stryn get in touch in advance & we can get you a place in the valleys of Stryn.

Gear: Bring your own splitboard equipment, avalanche backpack and avalanche safety gear. If you need to rent any of this gear let us know in advance and we can arrange this up on arrival. 

Touring: For touring we recommend wool underwear as inner layers, a windproof or gore-tex type snowboard/ ski jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers when hiking. We recommend to bring a thin down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold     during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One thin pair for walking and one thicker warm pair for riding or use during breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses, water bottle and extra snacks for the day´s outside. 

 

Snowboard gear: Splitboard, skins, boots and poles.   

 

Safety gear: Avalanche backpack, avalanche beacon/transceiver, probe, shovel and helmet. 

Packing list: Wool socks, wool underwear, snowboard/ ski jacket & pants, light down jacket, 2pair gloves/mittens, balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, avalanche backpack, shovel, probe, avalanche beacon/transceiver, helmet, 

boots, poles, skins, split board, binding crampons, extra underlayer, water bottle, head lamp, camera, snacks

 

Stores: There are almost no gear stores around this area so bring everything you think you need for the trip from home. Tough there are some convenient stores on the drive to the mountains, where you can buy snacks and necessities.

 

Preparation tips: Recommended walking or hiking several day´s a week. If possible snowboarding before this trip.

 

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible. 

Tur info:

Ferdighetsnivå: Elemantary, kjøring.

 

Fitness nivå: Easy, kjøre & hike korte runs.

 

Reise: Vi kan ordne henting i Stryn for dette kurset.

Hvis du kjører egen bil eller leiebil. Kjør til Stryn & møt oss. Parkering er tilgjengelig. Oslo 6timer, Ålesund 3timer, Bergen 5timer & Trondheim 5timer kjøretur til Stryn.

Nærmeste flyplass med noen internasjonale flyreiser er Ålesund Vigra flyplass. Vi kan ordne henting på flyplassen & transportere deg inn til fjella mot en en ekstra kostnad. 3timer kjøretur til Stryn fra flyplassen.

Kollektiv transport buss ruter går gjennom Stryn & en mix reise med tog & buss er også mulig. 8timer med buss fra Oslo.

 

Lodging: Hvis du vil ha et sted å bo i Stryn ta kontakt på forhånd og vi kan ordne et sted for deg i dalene i Stryn.

 

Utstyr: Ta med eget splitboard utstyr, skred ryggsekk og skred sikkerhetsutstyr. Hvis du trenger å leie noe av dette utstyret, gi oss beskjed på forhånd, og vi kan ordne dette ved ankomst.

 

Touring: For touring anbefaler vi ullundertøy som indre lag, en vindtett eller gore-tex type snowboard/ ski jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og av lag når du går. Vi anbefaler å ta med en tynn dunjakke i ryggsekken så du kan lett ta den på og av hvis du blir kald på tur. Ta med minst 2 par hansker eller votter. Ett tynt par for å gå med og et tykkere varmt par for å kjøre med eller bruke under pauser. Ta også med neckvarmer, beanie, snøbriller, solbriller, vannflaske og ekstra snacks til dagene ute. 

 

Snowboard utstyr:  Splitboard, feller, boots og staver. 

 

Sikkerhetsutstyr: Skred Airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade og hjelm.

 

Pakkeliste:  ullsokker, ullundertøy, snowboard/ ski jakke & bukse, lett dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snøbriller, solbriller, skred airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade, hjelm, boots, staver, feller, splitboard/ snowboard, ski, ekstra ull-undertøy, vannflaske, hodelykt, kamera, snacks

 

Butikker: Det er nesten ingen utstyrsbutikker rundt dette området, så ta med deg alt du tror du trenger for turen hjemmefra. Det er noen dagligvare butikker på kjøre turen til

fjellet, hvor du kan kjøpe snacks og nødvendigheter.

 

Forhånds trening: Anbefalt skitur eller fotturer flere dager i uken, om mulig snowboard kjøring før denne turen.

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.