Glacier and mountains in the white land.
Ski Touring/Splitboard Expedition in Svalbard
Experience a Arctic ski touring expediton!

Arctic Ski Touring/ Splitboard

Expedition in Svalbard. Experience a

Arctic Ski Touring Expedition. Stay at

a tent camp with direct access to great skiing. Daily ski touring trips from

camp. Hike from camp to peak in a

few hours. Ride Arctic powder in

Svalbard.

Svalbard.

The closest place with great skiing to

the North Pole & one of the planets

best destinations for unexplored

freeriding. Wild mountains, no crowds 

& untouched snow.

1/1

Price: Contact Us

Included:

6 nights lodging

5 days guided trip

breakfast

dinner 

transport into camp

airport transport

Not Included:

gear rental

flights

lunch

snacks & drinks

Arktisk Ski/ Splitboard Topptur

Ekspedisjon på Svalbard. Opplev en

Arktis Ski Topptur Ekspedisjon. Bo i

telt camp med direkte tilgang til flott 

skikjøring. Daglige toppturer fra 

campen. Gå fra campen til toppen på 

få timer. Kjør Arktisk pudder på 

Svalbard.

Svalbard.

Det nærmeste stedet med flott 

skikjøring til Nordpolen & en av 

planetens beste destinasjoner for uutforsket frikjøring. Ville fjell, ingen

folkemengder & urørt snø.

Pris: Kontakt Osss

Inkludert:

6 netter lodging

5 dager guida tur

frokost

midddag

transport til campen

flyplass transport

Not Included:

gear rental

flights

lunch

snacks & drinks

Type: Ski Touring/ Splitboard 

Destination: Svalbard, Norway

Period: May 

Dates: On Request

Open Spots: -

Availability on other dates

Please send request

Minimum 5 persons required

for this price 

Skill level:
Fitness:
Intermediate
Medium
Type: Ski/ Splitboard Topptur 

Destinasjon: Svalbard, Norge

Periode: Mai 

Dato: På Forespørsel

Ledige Plasser: -

Tilgjenglighet på andre datoer

Vennligst send forespørsel

Minimum 5 personer kreves

for denne prisen 

Destination:

Svalbard 78ºnorth is a island up in the Arctic ocean between Norway and the North Pole. This is the closest place to the North Pole with good ski terrain. This is our favorite place for expeditions up north. With huge glaciers, fjords with floating icebergs, big terrain without trees and endless of mountains this is the place for adventures. Here you find terrain for most riders. At Svalbard you find long open mellow runs, big steeper lines and also long couloirs from top to bottom of the mountains. The aurora borealis can be seen during winter time and the midnight sun is up all summer. There are only 2000 people living in Svalbard. Here you can see wild animals, maybe even meet a polar bear and you really get to experience the wilderness.   

   

Destinasjon:

Svalbard 78ºnorth en øy oppe i Arktis mellom Norge og Nordpolen. Dette er det nærmeste stedet til Nordpolen med bra ski terreng. Dette er vårt favorittsted for ekspedisjoner nordover. Med store isbreer, fjorder med flytende isfjell, stort terreng uten trær og endeløse fjell er dette stedet for opplevelser. Her finner du bra terreng for de fleste. På Svalbard finner du lange åpne store felt, store bratte linjer og lange couloirs fra topp til bunn av fjellene. Nordlyset kan ses om vinteren og midnattssolen er oppe hele sommeren. Det er bare 2000 personer som bor på Svalbard. Her kan du se ville dyr, kanskje møte en isbjørn og du får oppleve villmarken.   

  

1 week trip plan:

6 nights in Svalbard, Norway.

Day 1: Arrive in Longerbyen, Svalbard, get picked up at airport & go to hotel to stay the night. Pack one more time before heading out next the day.

Day 2: Leave from hotel to camp in the morning after breakfast. Set up camp & eat dinner. Get ready for next day touring trip.

Day 3 - 6: Leave from camp in the morning after breakfast to go touring. Dinner at camp when back from daily touring trip.

Day 6: Break down camp & go back to hotel. Dinner at hotel & stay the night.

Day 7: Leave from hotel to airport to go home from Svalbard. 

1 ukers tur plan:

6 netter i Svalbard, Norge.

Dag 1: Ankomme i Longerbyen, Svalbard, bli henta & dra til hotellet bo natten der. Pakke en gang til før turen neste dag.

Dag 2: Dra fra hotellet til campen på morgenen etter frokost. Set opp camp & spise middag. Gjør klart for neste dags topptur.

Dag 3 - 6: Gå fra campen om morgenen etter frokost for topptur i fjellet. Middag i campen etter dagens topptur.

Dag 6: Pakke ned campen & dra tilbake til hotellet. Middag & bo der for natten.

Dag 7: Dra fra hotellet til flyplassen for å dra hjem fra Svalbard. 

Trip info:

Skill Level: Intermediate, riding and touring.

Fitness Level: Medium, hike and ride full length runs. 

Travel: Book your flight into Svalbard airport Longyear. We arrange pick up at airport and bring you to the camp. Flights from Norway is the way to get up to Svalbard.   

 

Lodging: We stay at a tent camp in the surroundings of Svalbards mountains and glaciers. On the way in and out of Svalbard we stay one night at hotel.

 

Gear: Bring your own ski/ splitboard equipment, winter camping equipment, climbing harness, avalanche backpack and avalanche safety gear. If you need to rent any of this gear let us know in advance and we can arrange this up on arrival. 

Touring Clothes: For touring we recommend wool underwear as inner layers, a windproof or gore-tex type ski/ snowboard jacket and pants. Use multiple layers so that you can adjust the temperature easy with taking on and of layers when hiking. We recommend to bring a thin down jacket in your backpack. So you can easily take it on and off if you get cold during the day. Bring at least two pair of gloves or mittens. One pair for walking and one thicker warm pair for riding or use during breaks. Also bring a neck warmer, beanie, snow googles, sunglasses and extra snacks for the day´s outside.   

Ski/ Snowboard Gear: Skis or splitboard, skins, boots and poles.

Make sure skis/ splitboard are tested outside on touring trips so you know all screws, clamps and clips hold up. Bring binding crampons. Also try out the skins, we recommend skins that grips good on harder surface snow. We recommend to bring warm ski/ snowboard boots. They should be tried in cold weather before this trip. The poles should also be tested before this trip on touring trips. As seen before some of the 3 pieces poles does not hold up on expeditions. Specific expedition poles are recommended.

 

Safety Gear: Avalanche backpack, avalanche beacon/ transceiver, helmet, climbing harness, probe, shovel and small personal medical kit.

 

Camp Clothes: Bring extra warm clothes and shoes for the time spent in the camp. We recommend extra warm wool under layers, a windproof layer, warm down jacket, gore tex or windproof outdoor jacket & pants, balaclava, neck warmer and a pair of warm gloves. Shoes Sorel or other high warm shoes made for winter use outside. We recommend clothing that is wind proof.

 

Winter Camping Gear: Winter expedition tent, winter insulated sleeping mattress, winter sleeping bag and winter camping cooking gear.

 

Insurance: We recommend to check that your travel insurance covers trip cancellation and during the activity that your going to join before booking. If your insecure on what your travel insurance covers, please contact your insurance company to find out and get the right travel insurance for your trip.

 

Stores: There are no stores around the camp area. So bring everything you need for the trip from home.

                         

​Preparation Tips: Recommended walking or hiking several days a week. If possible ski/ snowboard and touring before this trip.

Use your winter camping equipment outside in winter weather so you know it works and keep you warm.

Practice using your avalanche beacon/ transceiver, probe & shovel.

 

Packing List: Wool socks, wool underwear, ski/ snowboard jacket & pants, down jacket, 2pair gloves/mittens, balaclava, neck warmer, 2 beanies, snow googles, sunglasses, avalanche backpack, shovel, probe, avalanche beacon/transceiver, helmet, climbing harness, small personal medical kit, crampons, ice axe, extra underlayer, water bottle, head lamp, camera, snacks, boots, poles, skins, skis, splitboard, binding crampons, extra warm wool underwear, warm down jacket, outdoor jacket & pants, warm, gloves/mittens, warm winter shoes, thermos, pillow, expedition tent, winter insulated sleeping bag, winter insulated sleeping mattress, camping cooking gear

 

If you have any questions about this trip! Please contact us and we get back to you as soon as possible. 

Tur info:

Ferdighetsnivå: Intermediate, kjøring og touring.

 

Fitness nivå: Medium, hike og kjøre full lengde runs.

 

Reise: Bestill ditt fly til Svalbard flyplass Longyear. Vi arrangerer henting på flyplassen og tar deg til campen. Fly fra Norge er måten å komme seg opp til Svalbard.

 

Overnatting: Vi bor i telt camp i omgivelsene av Svalbard fjell og bre. Vi bor en natt på hotell på vei inn og ut fra Svalbard.

 

Utstyr: Ta med ditt eget ski/ snowboard utstyr, vinter camping utstyr, klatresele, skred ryggsekk og skred sikkerhetsutstyr. Hvis du trenger å leie noe av dette utstyret. Gi oss beskjed på forhånd og vi kan ordne dette ved ankomst.

 

Topptur Bekledning: For topptur anbefaler vi ullundertøy som indre lag, en vindtett eller gore-tex type ski/ snowboard jakke og bukser. Bruk flere lag, slik at du kan justere temperaturen lett ved å ta på og av lag spesielt når du går. Vi anbefaler å ta med en tynn dunjakke i ryggsekken så den kan tas lett på og av hvis du blir kald på tur. Ta med minst to par hansker eller votter. Ett par for å gå med og et tykkere varmt par for kjøring eller bruk under pauser. Ta også med neckvarmer, beanie, snøbriller solbriller, termos og ekstra snacks til dagene ute.

 

Ski/ Snowboard Utstyr: Ski eller splitboard, feller, boots og staver. 

Forsikre deg om at ski/ splitboard blir testet ute på toppturer, slik at du vet at alle skruer, klemmer og clips er skikkelig fast. Ta med binding crampons. Prøv også fellene, vi anbefaler feller som griper godt på hardere overflatesnø. Vi anbefaler å ta med varme ski/ snowboard støvler. De bør prøves i kaldt vær før denne turen. Stavene bør også testes før denne turen på toppturer. Som sett før noen av de 3 delte stavene holder ikke til ekspedisjon. Spesifikke ekspedisjonsstaver anbefales. 

 

Sikkerhetsutstyr: Skred airbag ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang, spade, hjelm, klatresele, lite personlig førstehjelpsskrin. 

 

Camp Klær: Ta med ekstra varme klær og sko for tiden vi oppholder oss i campen. Vi anbefaler ekstra varmt ull undertøy, et vindtett lag, varm dunjakke, gore tex eller vindtett utendørsjakke og bukser, balaclava, neckvarmer og et par varme hansker. Sko Sorel eller andre høye varme sko laget til utendørs vinterbruk. Vi anbefaler klær som er vindtett.

 

Winter Camping Utstyr: Vinter ekspedisjons telt, vinterisolert ligge underlag, vinter sovepose og vinter camping matlagings utstyr.

 

Forsikring: Vi anbefaler å sjekke at reiseforsikringen din dekker avbestilling av turen og under aktiviteten du skal delta på før du bestiller. Hvis du er usikker på hva reiseforsikringen din dekker, kontakt forsikringsselskapet ditt for å finne det ut og få riktig reiseforsikring for reisen.

 

Butikker: Det er ingen butikker rundt camp området. Så ta med alt du trenger for turen hjemmefra.

 

Forhånds Trening: Anbefalt skitur eller fotturer flere dager i uken. Om mulig ski/ snowboard kjøring og toppturer før turen.

Bruk vinter camping utstyret ditt ute i vinter vær slik du vet at det funker og holder deg varm.

Øv på å bruke din skredsøker/ beacon, søkestang og spade.

 

Pakkeliste: Ullsokker, ullundertøy, Gore-Tex type jakke og bukser, dunjakke, 2par hansker / votter, balaclava, neckvarmer, 2 beanies, snøbriller, solbriller, skred ryggsekk, skredsøker/ beacon, søkestang spade, hjelm, klatresele, is øks, crampons, ekstra ull-undertøy, vannflaske, hodelykt, kamera, snacks, boots, staver, feller, ski, splitboard, binding stegjern, ekstra varm ullundertøy, varm dunjakke, varm utendørsjakke og bukser, varme hansker / votter, varme vintersko, termos, pute, teppe, ekspedisjon telt, vinter isolert sovepose, vinterisolert liggeunderlag,  campingutstyr for matlaging, lite personlig førstehjelpsskrin

 

Har du spørsmål om denne turen! Ta kontakt og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.